Categorieën

Service

Wmo-gebruik in Nederland stijgt, maar niet in Maassluis

Wmo-gebruik in Nederland stijgt, maar niet in Maassluis
Gezond

Wmo-gebruik in Nederland stijgt, maar niet in Maassluis

  • Redactie
  • 07-05-2020
  • Gezond
Wmo-gebruik in Nederland stijgt, maar niet in Maassluis

MAASSLUIS – Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland maken gebruik van een maatwerkvoorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat zijn er vijf procent meer dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Maar in Maassluis daalt het aantal mensen dat zo’n voorziening benut.

In Maassluis maakten afgelopen jaar 2550 mensen gebruik van de voorzieningen van de Wmo. 1830 Mensen ontvingen hulpmiddelen, zoals een rolstoel, een woningaanpassing of vervoer. 1085 Wmo-afnemers kregen hulp in het huishouden en 770 mensen andere vormen van ondersteuning thuis, zoals persoonlijke verzorging of dagbesteding.

Uiteraard zijn het vooral de ouderen die gebruikmaken van de Wmo. Maar ook jonge mensen doen er een beroep op. In leeftijden opgedeeld waren er vorig jaar 1330 mensen van 75 jaar en ouder die een van voorzieningen gebruikte, 585 mensen tussen de 60 en 75 jaar, 305 Maassluizers tussen de 45 en 60 jaar, 185 tussen de 30 en 45 en 140 jonger dan dertig.

Dat bleken er in alle leeftijden en in twee vormen van ondersteuning aanzienlijk minder dan in 2018. Toen telde het CBS 3235 Wmo-gebruikers in Maassluis. Met toen 2250 ontvangers van hulpmiddelen en 1545 mensen met persoonlijke verzorging of dagbesteding. Dat waren er dus twee keer zo veel als in 2019. Opmerkelijk genoeg nam wel het aantal mensen dat hulp in het huishouden kreeg toe; in 2018 waren dat er 960 in Maassluis.

Gemeenten vragen een eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Tot 1 januari 2019 was de hoogte hiervan inkomensafhankelijk. Vanaf begin vorig jaar is er een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. Vooral voor de hogere inkomens zal de eigen bijdrage in 2019 daardoor lager zijn dan voorheen. In de voorlopige cijfers van 2019 is een relatief sterke stijging van het gebruik van hulp bij het huishouden te zien bij de midden- en hoge inkomens, aldus het CBS.