Dokdeur stormvloedkering ingehesen

23-07-2019 Nieuws Redactie

De dokdeur wordt ingehesen. (Foto: Rijkswaterstaat)

HOEK VAN HOLLAND - Een van de dokdeuren van de Maeslantkering is vanmorgen opnieuw op zijn plaats gehesen. Dit na een onderhoudsbeurt bij Hollandia Services. Bij dat bedrijf in Krimpen aan den IJssel werd de afgelopen twee maanden onderhoud gepleegd aan de noordelijke dokdeur van de stormvloedkering. Eens in de tien jaar geeft Rijkswaterstaat opdracht voor zo'n grote onderhoudsbeurt, alltijd rond de zomer, als de kans dat de waterkering gebruikt moet worden het allerkleinst is. Behalve onderhoud zijn er ook enkele aanpassingen aan het bewegingswerk gedaan.

Het inhijsen van de 'deur' was een flinke operatie, waarbij precisiewerk vereist was. De deur weegt 325 ton, is 2,5 meter breed, 14,5 meter hoog en 22,5 meter lang. De klus werd in drie uur gepiept.

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg, de zogenaamde Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat zij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

De dokdeur sluit het dok af waar de kerende wand van de Maeslantkering in ligt, zeg maar een van de twee reusachtige armen van de kering. Het dok maakt in het zomerseizoen onderhoud mogelijk en beschermt de kerende wand gedurende het jaar ook tegen een mogelijke aanvaring. Bij een sluiting van de Maeslantkering wordt ruim voor het uitvaren eerst de waterstand in het dok gelijk getrokken met de waterstand op de rivier, door de dokschuiven te openen. Daarna wordt de dokdeur geopend door een lier. Na afloop van een stormsluiting, als de kerende wand weer in het dok is gevaren, sluit de dokdeur ook weer met behulp van de lier.

De kering is na de terugplaatsing bijna klaar voor de jaarlijkse proefsluiting. Die staat gepland op 14 september. Werk dat voor die tijd nog gedaan moet worden is onderhoud aan de klimaatinstallatie en aan de glasvezelverbindingen. Dit werk is naar verwachting van Rijkswaterstaat binnenkort afgerond.Gerelateerd