Geluidswal A20 wordt opgehoogd

05-07-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De geluidswal langs de A20 wordt opgehoogd. Op de Verenigde Senioren Partij na is de gemeenteraad akkoord gegaan met het raadsvoorstel om de bestaande geluidswal op te hogen met grond.

De geluidswal moet eerst ‘bouwrijp’ gemaakt worden. Dat houdt in dat de schutting op de muur gesloopt wordt, alle bomen gekapt worden en de bestaande wegen ook plaats moeten maken. Het bouwterrein wordt met hekken afgezet en de heuvel wordt geëgaliseerd zodat er vrachtverkeer over kan rijden. Na dit proces kan nieuwe grond worden aangevoerd.

De kosten voor het ophogen van de wal zijn niet voor de gemeente, maar voor de aannemer. De aannemer kan grond van andere projecten op de geluidswal kwijt in plaats van bij de grondbank, waar een aannemer kosten voor maakt. Er mag geen vervuilde grond in de geluidswal worden verwerkt.

In het laatste kwartaal van 2018 kan gestart worden met de voorbereidende maatregelen voor het ophogen en verbreden van de bestaande geluidswal. De nieuwe geluidswal kan dan in 2019 gereed zijn.Gerelateerd