Links op de barricaden tegen gaswinning

02-05-2019 Nieuws Redactie

REGIO - Gezamenlijk gaan GroenLinks, PvdA en SP, gesteund door bewoners, Milieugroep Vertowijk Maassluis en natuur- en milieuorganisaties, de strijd aan tegen de plannen om meer gas te winnen in Zuid-Holland. Op zaterdag 25 mei is er vanaf 12.00 uur een manifestatie bij de NAM in De Lier. ,,Tijdens deze actiebijeenkomst kan iedereen zijn stem laten horen tegen het plan van minister Wiebes om de gaswinning in het Gaag-Monster gasveld te verhogen'', zo stellen de deelnemende partijen.

Fracken

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat en de NAM hebben plannen om extra gas te winnen uit de gasvelden bij Gaag-Monster. Dit wingebied loopt vanaf Monster via Maasdijk en Gaag over Maasland naar het grensgebied tussen Maassluis en Vlaardingen. Uit de gasvelden in het gebied Gaag-Monster wordt al sinds de jaren ’80 gas gewonnen. Nu deze velden bijna uitgeput zijn, wil de NAM de methoden waarmee gas wordt gewonnen uitbreiden. Daarmee willen ze ook het laatste restje gas uit deze velden halen. Om maximaal gas uit de bodem te onttrekken wil de NAM onder andere gebruik maken van fracken, een methode waarbij een vloeistof met chemicaliën onder hoge druk in de bodem wordt gespoten. Hierdoor ontstaan scheurtjes in het gesteente zodat het gas dat hierin zit gewonnen kan worden.

,,De gevolgen van deze gaswinning zullen voor het hele gebied groot zijn'', zo stellen de partijen. ,,Dankzij het verhogen van de winning doormiddel van fracken zal de bodem verder gaan dalen. Door inklinking en het onttrekken van water aan de bodem zal de bodem sowieso nog twee centimeter dalen. De daling ten gevolge van de gaswinning zullen hier nog eens bovenop komen. Hiermee lopen gebouwen, huizen en infrastructuur in de regio risico op schade. Daarnaast zijn de gevolgen van de extra gaswinning en de daarbij behorende bodemdaling voor natuur, milieu en klimaat onduidelijk.''

Actie

De SP, GroenLinks en PvdA in Vlaardingen vinden, gesteund door afdelingen in de regio, dat de risico’s voor mens, natuur en milieu niet opwegen tegen de potentiële opbrengsten. ,,De gemaakte (hoge) kosten van de boringen middels fracken zouden beter aan schone en duurzame energieopwekking besteed kunnen worden'', zo vinden zij. Deze partijen hebben daarom het initiatief genomen om een manifestatie te organiseren. Met steun van bewoners, Milieugroep Vertowijk Maassluis en natuur- en milieuorganisaties zal er op zaterdag 25 mei vanaf 12.00 uur een actiebijeenkomst zijn bij de NAM in De Lier. Hierbij zullen Statenleden Anneloes van Hunnik en Willem Minderhout evenals Tweede Kamerlid Sandra Beckerman spreken over de plannen van de NAM. Daarnaast zullen ook bewoners van het wingebied van zich laten horen.Gerelateerd