Meerdere gebreken geconstateerd bij controle autobedrijven

02-08-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Bij een grootschalige controle bij autobedrijven aan de Industrieweg en rondom het Mackayplein in Maassluis zijn bij alle zes bedrijven die gecontroleerd zijn, meerdere onvolkomenheden geconstateerd. Zo bleek één van de bedrijven een belastingschuld te hebben, was bij alle zes de bedrijven het opkoop- en verkoopregister niet op orde en begaan de bedrijven diverse milieuovertredingen.

De gemeente Maassluis heeft dinsdag 31 juli samen met de belastingdienst, de politie, dienst wegverkeer (RDW), de milieudienst DCMR, Stroomopwaarts en Stedin, een grootschalige controle gehouden bij zes autobedrijven.

De gemeente houdt meerdere keren per jaar uitgebreide controles bij de bedrijven. Hierbij worden zij grondig gecontroleerd op het naleven van de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt in kaart gebracht welk pand waarvoor wordt gebruikt en wie de daadwerkelijke gebruiker is. Bij alle bedrijven die gecontroleerd zijn, werden meerdere onvolkomenheden geconstateerd.

Belastingschuld geïnd

De Belastingdienst controleerde de bedrijven op openstaande belastingschulden en het niet op orde hebben van de administratie. Eén van de bedrijven bleek een belastingschuld te hebben. Een bedrag van meer dan 30.000 euro werd door het bedrijf direct contant betaald.

Opkoop- en verkoopregister niet op orde

De politie controleerde onder meer het opkoop- en verkoopregister van de bedrijven. Opkopers van tweedehandsgoederen zijn verplicht hun ingekochte waar te registreren. Een opkoper kan immers - ongewild - gestolen goederen inkopen. De zes gecontroleerde bedrijven hadden hun registratie niet op orde. Zij hebben een waarschuwing gehad en worden binnenkort opnieuw gecontroleerd.

Vermoeden stroomdiefstal

Stedin controleerde op mogelijke diefstal van stroom. Bij één van de bedrijven heeft Stedin de energiemeter gewisseld, hier werden sporen aangetroffen die mogelijk wijzen op stroomdiefstal. Stedin doet verder onderzoek en legt zo nodig een naheffing op.

Illegaal bedrijf

Tijdens de controle bleek dat één van de autobedrijven niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hierdoor is er sprake van het illegaal uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten. Het bedrijf heeft een termijn opgelegd gekregen om de administratie alsnog op orde te brengen en zich bij de KvK in te schrijven. Indien het bedrijf hieraan niet voldoet, sluit de gemeente het autobedrijf.

Milieuovertredingen

DCMR Milieudienst Rijnmond trof bij alle bedrijven zaken aan die niet klopten. Zo werden accu’s en olievaten niet op de juiste manier opgeborgen en konden keuringsbewijzen van wasplaatsen niet worden getoond. Daarnaast hadden bedrijven teveel autowrakken gestald staan en kon geen afgiftebewijs getoond worden dat het chemisch afval, via erkende afvalinzamelaars, was weggebracht. De DCMR heeft de bedrijven een termijn gegeven om deze zaken alsnog op orde te brengen.

De gemeente organiseert regelmatig, samen met haar partners, onaangekondigde bedrijfscontroles. Zo houdt zij haar vinger aan de pols. Samenwerking tussen alle partijen is hierbij essentieel.Gerelateerd