Provincie wil onderzoek naar 'verhuizing' vliegveld

21-02-2019 Nieuws Redactie

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland wil laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het vliegveld in Rotterdam op te doeken. Met het geld dat de verkoop en het gebruik van de vrijgevallen grond zou opleveren, kan dan elders een nieuwe luchthaven worden gebouwd.

Provinciale Staten steunde woensdag met een kleine meerderheid een plan van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) voor een soort 'Central Park' op de plaats van het vliegveld. "De metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een gebrek aan groene ruimte en mogelijkheden voor recreatie. Er is tevens gebrek aan rust, stilte en biodiversiteit", zo stelde Bea Bosman namens de BTV. "Het middengebied tussen Rotterdam en Delft heeft een dergelijke functie, maar staat onder druk van zowel het vliegveld als Delft. Op termijn loopt de druk op het gebied op, zodat het ten onder gaat aan rommelfuncties die bij elkaar geen meerwaarde hebben."

In plaats daarvan kan er ook een groen park ontstaan tussen de twee lijnen van de Randstadrail, de bestaande en een nieuwe lijn tussen Delft-Centrum en Rotterdam. Bosman: "Het creëren van een dergelijk Central Park Rotterdam gaat een wonderlijk effect hebben: de open ruimte met een duidelijke structuur en functie integreert Rotterdam met Delft. Het park ondersteunt een mix van nieuwbouwwoningen en een strook waar kennisbedrijven zich kunnen vestigen. Dit betekent een waardevermeerdering voor beide delen."

Een motie van Groen Links die een onderzoek voorstelt naar de mogelijkheden van dit BTV-plan, werd aangenomen door PS. Ook al zag gedeputeerde Adri Bom-Lemstra dit niet zitten. "Zo'n onderzoek lijkt me niet gewenst, zeker omdat er geen plannen zijn om de luchthaven te verplaatsen."

De statenleden geven het provinciebestuur toch de opdracht om het onderzoek te laten uitvoeren. Verplaatsing van de luchthaven helpen om de steeds ingewikkelder discussie over de herrie en vervuiling die het vliegveld veroorzaakt, te beslechten. "Het vliegveld ligt dicht bij huizen en de petrochemische industrie, van alle luchthavens is het een van de slechtst denkbare plekken in het land’’, zegt Berend Potjer van Groen Links. "Een luchthaven op een nieuwe plek biedt veel kansen’’, vult Wilco Scheurwater van de SGP/Christen Unie aan.

"Er is altijd gezegd dat het vliegveld belangrijk is voor Rotterdam", aldus Potjer. "De gemeente kijkt daar inmiddels anders tegenaan, zij hebben er vooral veel last van. Het is dus fantastisch dat wij nu gaan onderzoek hoe die ruimte het best gebruikt kan worden."

De uitkomst van het onderzoek is ongewis. De BTV denkt dat de gronden onder de luchthaven goed te gelde kunnen worden gemaakt. De bewoners wijzen op het onderzoek van VNO-NCW, dat becijferde dat de bouw van tweehonderdduizend woningen op de plek van Schiphol een nieuw vliegveld op zee financieel mogelijk maakt. De ontwikkeling van Schiphol-Stad kan volgens de ondernemersorganisatie dertien tot zeventien miljard euro aan grondopbrengsten opleveren.Gerelateerd