Veel goede initiatieven voor aanpak armoede

12-03-2019 Nieuws Advertorial

MAASSLUIS - Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft alle aanvragen voor het programma ‘Armoede onder kinderen’ beoordeeld. Er zijn veel goede initiatieven ontvangen van actieve organisaties binnen maar ook buiten de regio. Opvallend is dat er veel aanvragen van scholen zijn die goed aansluiten bij het programma om armoede onder kinderen te voorkomen en te verminderen.

Directeur John Massaar vertelt: ,,We hebben veel aanvragen ontvangen, eigenlijk meer dan verwacht. Dat zegt iets over de inzet van de organisaties om het probleem hier in de regio aan te pakken. We hebben in bepaalde gevallen dan ook echt keuzes moeten maken. We hadden vooraf afgesproken om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen maar daar gaan we ruim overheen''.

Het Fonds maakte vorig jaar bekend dat zij armoede onder kinderen als speerpunt van haar beleid heeft gekozen. Samen met Movisie werd een apart donatieprogramma ontwikkeld en werden aanvragers begeleid bij de uitwerking van hun plannen. Tot eind januari konden de aanvragen worden ingediend.

Zo’n 15 organisaties gaan de komende tijd aan de slag met de uitvoering van hun plannen. Op Lyceum Schravenlant start een maatjesprogramma waarbij leerlingen bijlessen kunnen krijgen door huiswerkbegeleiders en oudere leerlingen ook weer opgeleid worden om als bijbaan huiswerkbegeleiding te geven. De Voedselbank Maassluis gaat zich de komende jaren extra richten op het empoweren van vrouwen en hun kinderen door het aanbieden van een speciaal traject met laagdrempelige activiteiten. En het Jeugdeducatiefonds gaat negen basisscholen in de regio certificeren zodat zij daarna een beroep op dit fonds kunnen doen als de ontwikkeling van kinderen door geld wordt belemmerd.

,,Wij hebben vertrouwen in de geselecteerde projecten dat zij echt een steentje kunnen bijdragen om armoede onder kinderen te voorkomen of te verminderen. Uiteraard gaan wij de projecten volgen en zijn erg benieuwd naar de resultaten'', aldus John Massaar.

Gerelateerd