Waarom een zwemverbodsbord bij de Boonervliet?

28-06-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Sinds kort staat er een 'verboden te zwemmen'-bord bij de brug over de Boonervliet. Maassluis Belang wil van het college weten of dit verbod te maken heeft met de kwaliteit van het water.

Als er besloten is tot een zwemverbod door de kwaliteit van het water, dan wil de lokale partij vervolgens weten of er contact is geweest met het waterschap en of er zicht is op een oplossing. Mocht er een andere reden ten grondslag liggen aan de beslissing, wil de partij hierover geïnformeerd worden.

Ten slotte vraagt Maassluis Belang of met het verbodsbord het zwemmen in de hele Boonervliet wordt verboden of alleen het gedeelte rondom de brug.Gerelateerd