Waterweggemeenten starten noodhulpbureau

16-02-2021 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn SUN Waterweg gestart, een noodhulpbureau dat direct hulp biedt aan inwoners met urgente financiële problemen. Het noodfonds kan worden ingezet wanneer andere voorzieningen niet toereikend zijn.

,,In acute nood is het van belang dat we snel hulp kunnen bieden'', zegt wethouder Sjoerd Kuiper. ,,Vanuit dit fonds kan in een noodsituatie snelle actie worden ondernomen waardoor grote problemen op termijn worden voorkomen. Daardoor kan veel ellende en stress worden opgelost en kan de situatie vaak stabiliseren. Het is mooi om te zien dat verschillende private partijen in onze gemeenten bereid zijn hieraan bij te dragen.''

Het noodfonds kan giften direct uitbetalen, in tegenstelling tot uitkeringen vanuit de gemeente waar  mensen te maken krijgen met een behandelingstermijn. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt een startfonds beschikbaar van € 100.000,-.

Stichting Urgente Noden Waterweg is een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, de gemeenten en donateurs. Een gift vanuit het noodhulpbureau bedraagt maximaal € 1.000,-. Dit kan, naast financiële ondersteuning, ook hulp in natura zijn, zoals de aanschaf van een nieuwe wasmachine of een bril.Gerelateerd