D66: Maassluis versneld op het warmtenet

12-02-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Maassluis zo snel mogelijk aansluiten op het restwarmtenet. Dat is de wens van D66 Maassluis, blijkt uit vragen die de partij stelt aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Nieuwe woonwijken de Kade, Sluispolder, het Wilgenrijk en toekomstige nieuwbouw zouden op het warmtenet kunnen worden aangesloten.''

D66 Maassluis ziet een mogelijke aansluiting op het restwarmtenet als een kans om de duurzaamheidsambities van Maassluis te versnellen. Binnenkort zal namelijk het restwarmtenet worden uitgebreid. Zo zal de restwarmte van de industrie uit het Botleggebied naar een nieuw aan te leggen warmteleiding worden afgevoerd.

De partij vraagt het college of het bereid is om alles in werk te stellen om in Maassluis een aftakking te krijgen van het aan te leggen restwarmtenet. Daarnaast wil D66 Maassluis weten of het college bereid is om met de gemeenten Vlaardingen, Westland en Midden-Delfland te overleggen hoe hierin gezamenlijk kan worden opgetreden.

Om aansluiting op het warmtenet mogelijk te maken, vraagt D66 Maassluis of het college bij het Rijk, de provincie en de MRDH deze wens kenbaar wil maken en te onderzoeken welke financiele mogelijkheden er bij deze instanties zijn om een aansluiting te realiseren. Tenslotte rijst de vraag of het mogelijk is de nieuwbouwlocaties de Kade, het Balkon en Sluispolder op dit warmtenet aan te sluiten of voorzieningen te treffen zodat dit alsnog mogelijk is.

 Gerelateerd