VSP: waar blijft zebrapad aan Dr. Albert Schweitzerdreef?

11-07-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Waar blijft het zebrapad aan de Dr. Albert Schweitzerdreef in Maassluis? Dat wil de Verenigde Senioren Partij (VSP) weten van het Maassluise college van burgemeester en wethouders, blijkt uit schriftelijke vragen. ,,Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad volgens de eerder duidelijk gedane toezegging op 19 december 2017?’’

De VSP stelt schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van een raadsinformatiebrief waarin wordt ingegaan op voetgangersoversteekplaatsen aan de Westlandseweg, Industrieweg en de Laan 1940-1945. De partij herinnert het college aan de schriftelijke vragen op 5 oktober 2017 gesteld door het CDA over verkeersveiligheid en specifiek de oversteek naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef, die op 1 december 2017 door het toenmalig college zijn beantwoord.

,,We zijn inmiddels twintig maanden verder en nog altijd ontbreekt het aan veilige oversteekplaats(en) naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef,’’ stelt de VSP. ,,Is het college het met de VSP eens dat wanneer er een toezegging is gedaan, hier dan ook binnen redelijke termijn gevolg aan zal moeten geven?,’’ wil de partij allereerst weten van het college.

Zebrapad

Het toenmalige college liet in de beantwoording van de vragen van het CDA het volgende weten: ,,Wel zijn wij het met u eens om extra aandacht te geven aan een veilige oversteek van de Albert Schweitzerdreef ter hoogte van het MSV-complex. Daar zal een zebrapad worden aangelegd en de eis van goede zichtbaarheid in de donkere uren zal daarbij worden meegenomen. Daarvan zijn concrete en robuuste toepassingen in beeld. Streven is om dit in 2018 te realiseren.’’ De VSP wil weten of het huidige college het met de VSP eens is dat dit nog altijd een onveilige situatie is.

Toezegging

,,Het college heeft bij monde van de toenmalige CDA-wethouder een duidelijke toezegging gedaan,’’ stelt VSP. ,,We zijn inmiddels twintig maanden verder. Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad?’’Gerelateerd