Geen oversteekplaats met optische illusie

03-12-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Er zijn in Maassluis weinig wegen waarop het aanbrengen van optische illusies goed toepasbaar kan zijn, dat laat het college weten in beantwoording van vragen van het CDA.

In Maassluis is eenduidigheid in de verkeerstechnische kenmerken een vereiste omdat de plaats een stedelijke structuur heeft, meldt het college. Ook de Albert Schweitzerdreef is niet geschikt voor een oversteekplaats met optische illusie omdat dit een tweerichtingsweg is. Een optische illusie werkt maar één kant op. Daarnaast kan het effect ook te sterk werken, merkt het college op, waardoor een bestuurder de illusie voor echte blokken op de wek kan aanzien en dan een noodstop maakt.

Het college is het wel met het CDA eens dat er een veilige oversteek moet komen op de Albert Schweitzerdreef ter hoogte van het MSV-complex. Daar zal daarom een zebrapad worden aangelegd, daarbij wordt ook gedacht aan goede zichtbaarheid in de donkere uren. Het college wil dit in 2018 realiseren.

Bovendien wijst het college op de verkeersveiligheid langs de centrumroute. De centrumroute loopt van de Wagenstraat via de Lange Boonestraat of Korte Boonestraat en het Marelplein naar de P.C. Hooftlaan. Bij herinrichting van de centrumroute wordt de rijbaanbreedte smaller gemaakt naar het minimun van 2,90 meter en wordt er een smalle, slecht overrijdbare middengeleiding (bijvoorbeeld een strook hoger gelegen kinderkopjes, ook wel rammelstrook genoemd) over het grootste gedeelte van de route aangebracht. Dit zou volgens het college de verkeersveiligheid verhogen en het wegbeeld blijft herkenbaar voor de gebruikers.Gerelateerd