MSR: ‘Schrap bezuinigingen op sport’

20-04-2020 Sport Redactie

MAASSLUIS – Schrap de bezuinigingen op de sport, dat advies geeft de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de MSR stelde vorig jaar al vast dat verenigingen door bezuinigingen hard geraakt worden. Daarnaast zorgt nu ook de coronacrisis voor financiële problemen.

,,De MSR onderkent de noodzaak om maatregelen te nemen, maar vindt dat uw voorstel om op de sport te bezuinigen, zeker op het moment dat deze door de coronacrisis zeer wordt getroffen, moet worden heroverwogen,” zo stelt de Maassluise Sport- en Recreatieraad in een advies dat op 19 april naar het college van burgemeester en wethouders is gestuurd. ,,Het gaat in de totale bezuinigingsoperatie om een relatief klein bedrag, maar het heeft voor de verenigingen vergaande gevolgen. Een aantal heeft vorig jaar al aangegeven dat het reëel is te verwachten in financiële problemen te komen.”

De MSR stelt verder ‘verbaasd te zijn dat er op twee verschillende manieren met de financiële lasten van verenigingen wordt omgegaan’ nu sportactiviteiten door de coronacrisis zijn stopgezet. ,,De binnensportverenigingen betalen geen huur, terwijl de buitensportverenigingen slechts uitstel van betalen krijgen. De MSR adviseert het college om ook voor buitensportverenigingen de huur, voor het aantal maanden dat er niet kan worden gesport, niet in rekening te brengen.”

De MSR stelt verder voor dat er in het eerste kwartaal van 2021 een onderzoek wordt gedaan naar de financiële situatie waarin de verenigingen zich bevinden en dat er zo nodig maatregelen worden genomen om tot een oplossing van de problemen te komen.Gerelateerd