Categorieën

Service

CDA Maassluis: ‘Hoe lang duurt realisatie nieuwe Olympiahal?’

CDA Maassluis: ‘Hoe lang duurt realisatie nieuwe Olympiahal?’
Sport

CDA Maassluis: ‘Hoe lang duurt realisatie nieuwe Olympiahal?’

  • Redactie
  • 19-01-2022
  • Sport
CDA Maassluis: ‘Hoe lang duurt realisatie nieuwe Olympiahal?’
MAASSLUIS – Het CDA Maassluis wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel tijd er nodig is voor het realiseren van een nieuwe Olympiahal. Daartoe heeft de partij schriftelijke vragen ingediend.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 nam de gemeenteraad een motie in waarin versnelling van de vernieuwing van de binnensportaccommodaties werd gevraagd. ,,Belangrijk in de motie is de vraag om een visie te ontwikkelen voor de plannen voor zowel de Haydnlaan als de Olympiahal en hierbij woningbouw en andere co-financieringsbronnen te onderzoeken”, legt het CDA Maassluis uit. ,,In het investeringsplan staat de realisering van de Olympiahal gepland in 2023-2024. Gezien de lange doorlooptijd van recent gerealiseerde en te realiseren accommodaties, zoals de nieuwbouw van de Kindertuin maar ook de Sportzaal aan de Sportlaan, hebben wij een aantal vragen.”

Planning

De fractie wil allereerst weten hoeveel tijd er nodig is om een nieuwe Olympiahal te realiseren. ,,Hoe relateert zich dat tot de planning uit het investeringsplan?” Bovendien vraagt de partij wat de huidige stand van zaken van de voorbereidingen voor de realisatie van de Olympiahal is. ,,Welke ontwikkelingen zijn als gevolg van de motie uit 2020 inmiddels in gang gezet?

Samenwerking

Bovendien wil de fractie van het CDA Maassluis weten of er een samenwerking mogelijk is met Excelsior Maassluis aangezien hun accommodatie naast de huidige Olympiahal ligt. ,,Het huidige clubgebouw en ondersteunende gebouwen van Excelsior Maassluis zijn oud en de club wil graag investeren en heeft aan ons aangegeven te willen samenwerken met de gemeente”, aldus de partij. ,,In ons gesprek met Excelsior Maassluis begrepen we dat zij globale opties met de gemeente hebben gedeeld, maar dat daar tot op heden geen gevolg aan is gegeven, waarom niet?”

Verder rijst de vraag of er naast Excelsior Maassluis ook al contact is met andere belanghebbenden. ,,In hoeverre wil het college samen met de belanghebbenden zoeken naar een optimale inpassing voor alle partijen en streven naar een realisatie die past bij de planning van het investeringsplan?”