Categorieën

Service

FvM stelt vragen over geluidshinder nieuwbouw Lely

FvM stelt vragen over geluidshinder nieuwbouw Lely
Politiek

FvM stelt vragen over geluidshinder nieuwbouw Lely

  • Redactie
  • 12-09-2020
  • Politiek
FvM stelt vragen over geluidshinder nieuwbouw Lely
MAASSLUIS – De fractie van Forum voor Maassluis stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de geluidshinder bij de nieuwbouw van het bedrijf Lely Industries. ,,Natuurlijk zij ook wij als Forum voor Maassluis blij met de vestiging en uitbreiding van deze werkgevers en vooral ook om haar intenties zo duurzaam mogelijk te bouwen. Ondanks dat hebben wij wat vraagtekens bij deze bouw.”

De fractie van Forum voor Maassluis wil allereerst weten of Lely een ontheffing heeft aangevraagd. ,,Zo ja, per wanneer? Zo nee, is Lely dan niet in overtreding?” Verder vraagt de fractie of Lely goedkeuring heeft gekregen voor het gebruik van vibropalen, een type funderingspaal, omdat het aanvoeren van prefab palen voor problemen zorgde.

Geluidsoverlast

Ook wil de partij weten of het college aanvullende eisen heeft gesteld rond de verwachte geluidsoverlast. ,,Is er gesproken over het gebruik van geluidsmantel om het aantal decibel te reduceren of heeft Lely daarvoor ontheffing gekregen?” De fractie vervolgt: ,,Is er überhaupt gedacht aan de tijdsduur van de heiwerkzaamheden (16 weken) en de alternatieven om de geluidsoverlast te beperken?”

Gesprekken

Forum voor Maassluis vraagt het college of het op de hoogte is van vervolggesprekken tussen Lely en de omwonenden. ,,Dient u daar als vertegenwoordiger van de burgers van Maassluis niet deel van uit te maken?” Ten slotte vraagt de fractie: ,,Waarom stelt de wethouder zich, met de attentie van Lely (een cadeaubon van €7,50 van Holtkamp) in de media als het ware op als een ‘commercieel manager van Lely’ terwijl hij juist de belangen van de burgers van Maassluis zou moeten dienen?”