Categorieën

Service

Gemeente onderzoekt alternatieven voor afstoten Collectie 1900

Gemeente onderzoekt alternatieven voor afstoten Collectie 1900
Nieuws

Gemeente onderzoekt alternatieven voor afstoten Collectie 1900

  • Redactie
  • 18-02-2024
  • Nieuws
Gemeente onderzoekt alternatieven voor afstoten Collectie 1900

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis gaat alternatieven onderzoeken voor de ontzameling van de Collectie 1900. Dat is hun conclusie na het eindverslag dat is opgemaakt na een inspraakronde.

Het Maassluise college besloot aanvankelijk de collectie te ‘ontzamelen’, oftewel af te stoten. De collectie zou geen binding hebben met Maassluis en het college ondersteunt met dit besluit de richting die Museum Maassluis heeft gekozen naar de ontwikkeling van een Stadsmuseum. Volgens het college zou ‘ontzameling’ in de proces de ‘meest logische keuze’ zijn.

Op dit besluit is, na een inspraakronde, weerstand gekomen. Het besluit zou ‘lichtzinnig’ genomen zijn: ,,Er is geen deugdelijke afweging gemaakt van criteria om te komen tot een gedragen besluit”, is één van de argumenten, blijkt uit het inspraakverslag, dat begin deze maand is vastgesteld door het Maassluise college. Verder zou er onder andere sprake zijn van schending van vertrouwen, zou de ontwikkeling van Loods M de reden zijn voor het besluit te ontzamelen en zou met het verdwijnen van de Collectie 1900 de ‘kunst verdwijnen in Maassluis’.

Besluit

Het college gaat in het inspraakverslag verder in op de argumenten die door inzenders zijn aangedragen. Daaruit blijkt dat het college aanvankelijk tot het besluit van ontzamelen is gekomen na verschillende onderzoeken naar de collectie. ,,In 2019 bracht STAAG het rapport ‘Een goed bewaard geheim’ uit met een toekomstvisie voor het museum. In 2021 wordt het ‘Documentatie- en adviesrapport Collectie 1900’ opgeleverd. Hierin worden vier scenario’s geschetst voor de toekomst van de collectie: behouden, aanscherpen, afstoten of geen actie. Het kunsthistorische rapport is er duidelijk over dat niets doen geen optie is. En om de collectie volledig te behouden, is deze niet coherent genoeg. Twee scenario’s komen dus als ‘beste’ opties naar voren: aanscherpen of afstoten/ontzamelen.”

Museum Maassluis kiest in haar beleidsplan 2022-2032 vervolgens voor de volgende visie: ‘Museum Maassluis wil in samenwerking met andere instanties een verbindende schakel vormen voor de lokale historie en kunst’. ,,Deze visie pas in de cultuurvisie om de zichtbaarheid van het materiele en immateriële cultureel erfgoed in Maassluis te versterken voor bezoekers en inwoners. Hiermee maken we het profiel van Maassluis scherper”, aldus het college. ,,Museum Maassluis besluit vervolgens op basis van het genoemde kunsthistorische documentatie- en adviesrapport en het eigen beleidsplan dat het beheer van de Collectie 1900 niet langer passend is bij het beleid van het museum. Het is aan de gemeente Maassluis als eigenaar van de Collectie 1900 om te besluiten wat we met de collectie gaan doen. Het college heeft een afweging gemaakt tussen de scenario’s ‘aanscherpen’ en ‘ontzamelen’ en besloot dat ontzamelen het meest realistische scenario is voor Maassluis.”

'Alternatieven onderzoeken'

Het college benadrukt dat het Museum Maassluis zelfstandig de keuze heeft gemaakt om Stadsmuseum te worden. ,,Deze keuze omarmen we omdat het past bij het gemeentelijk beleid. Museum Maassluis vindt beheer van de Collectie 1900 vanwege deze nieuwe koers niet langer passend. Gemeente Maassluis is eigenaar van de collectie. Het beheer van de collectie is geregeld in een bruikleenovereenkomst.. Het is duidelijk dat deze overeenkomst niet meer past bij de toekomstplannen van Museum Maassluis.”

Behoud van de Collectie 1900 had volgens het college een keuze van de gemeente kunnen zijn. ,,Maar we hebben in eerste instantie een andere keuze gemaakt. We hebben voor de aanpak gekozen die bovenstaand is toegelicht, maar we hadden het ook anders kunnen aanpakken. De kern van het bezwaar zit voor ons in het argument dat we ons besluit onvoldoende hebben afgewogen tegen mogelijke alternatieven. Wij realiseren ons dat het zinvol is om dit alsnog te doen. Daarom kiezen we ervoor om tijd te nemen om, samen met betrokken partijen, mogelijke alternatieven te onderzoeken.”

Het Maassluise college licht deze keuze tijdens een thema-avond op 27 februari toe aan de gemeenteraad. Het hele rapport lezen? Dat vind je hier.