Categorieën

Service

VSP Maassluis: ‘Is verdeling spreidingswet wel haalbaar?’

VSP Maassluis: ‘Is verdeling spreidingswet wel haalbaar?’
Politiek

VSP Maassluis: ‘Is verdeling spreidingswet wel haalbaar?’

  • Redactie
  • 02-02-2024
  • Politiek
VSP Maassluis: ‘Is verdeling spreidingswet wel haalbaar?’

MAASSLUIS - Als de spreidingswet wordt uitgevoerd zoals het nu bekend is gemaakt, moet Maassluis 181 opvangplaatsen realiseren voor asielzoekers. De VSP Maassluis wil weten of deze opgave reëel en haalbaar is en stelt daarom schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het Maassluise college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Maassluis zou volgens de nieuwe spreidingswet 181 asielzoekers moeten opvangen. Dat bleek van de week uit een memo van staatssecretaris Eric van der Burg. Vooral de provincie Zuid-Holland moet voor veel extra opvangplekken zorgen: op dit moment zijn er in onze provincie ongeveer 1.680 regulieren opvangplekken. Dat moeten er 19.776 worden.

De verdeling van opvangplekken tussen de gemeentes is gebaseerd op inwoneraantal en sociaal economische positie. De VSP Maassluis wil allereerst van het college weten of zij het eens is met de motivatie achter deze verdeling. Maassluis en haar buurgemeenten zullen worden uitgenodigd voor de provinciale regietafels. Daarom wil de partij weten of er nog ruimte is voor vooroverleg met de gemeenteraad van Maassluis.

,,Maassluis heeft al sinds enkele jaren invulling gegeven aan opvang van asielzoekers en gezorgd voor huisvesting van statushouders, meer dan aanvankelijk verlangd”, meldt de VSP Maassluis. ,,Bent u het met ons eens dat dit zeker zal moeten worden meegenomen in de gesprekken aan de provinciale regietafels? En zo ja, wat zullen dan de afwegingen hierin zijn?” Maassluis heeft volgens de VSP al ‘veel inspanningen’ geleverd om ruimte te bieden aan ‘bijzondere groepen’ zoals asielzoekers, statushouders en Oekraïners. ,,Daarnaast verblijven er 900 arbeidsmigranten binnen onze gemeentegrenzen die voornamelijk werkzaam zijn buiten onze gemeentegrenzen. Bent u het met ons eens dat dit ook zal moeten worden meegenomen in de gesprekken aan de provinciale regietafels?”

Verder wijst de VSP Maassluis erop dat de gemeenteraad van Westland al heeft besloten de spreidingswet niet uit te voeren. ,,Is deze verdeling binnen onze regio volgens u dan nog wel reëel en haalbaar?”