Categorieën

Service

Heiwerkzaamheden Lely starten voortaan half uur later

Heiwerkzaamheden Lely starten voortaan half uur later
Politiek

Heiwerkzaamheden Lely starten voortaan half uur later

  • Redactie
  • 06-10-2020
  • Politiek
Heiwerkzaamheden Lely starten voortaan half uur later
MAASSLUIS – De heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het bedrijf Lely Industries begint voortaan om 7.30 uur in plaats van 7.00 uur. Dat blijkt uit antwoorden van het Maassluise college op schriftelijke vragen van de fractie van Forum voor Maassluis.

Forum van Maassluis stelde schriftelijke vragen over de geluidshinder bij de nieuwbouw van Lely. Zo wilde de fractie weten of het bedrijf wel een ontheffing heeft aangevraagd voor het heien. Dat is volgens het college zo: ,,Wij hebben deze ontheffing verleend.”

Heien

Volgens het college heeft er een gesprek met een omwonende en Lely plaatsgevonden. ,,Dit heeft plaatsgevonden naar aanleiding van vragen die deze omwonende heeft gesteld. Één van de vragen was bijvoorbeeld het later starten met de heiwerkzaamheden. In samenspraak met alle partijen zullen de heiwerkzaamheden voortaan starten om 7.30 uur in plaats van 7.00 uur.”

Eisen

De fractie van Forum van Maassluis wilde verder weten of het college aanvullende eisen heeft gesteld rond de verwachte geluidsoverlast. Dat is volgens het college het geval. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden aan de ontheffing verbonden. Zo mogen de heiwerkzaamheden uitsluitend plaatsvinden tussen maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot en met 17.00 uur. Verder moet de geluidsoverlast onder een aantal dB blijven en moeten ‘onnodige geluiden’ worden voorkomen. ,,Geluid van gesprek-, omroep- en muziekinstallaties mogen niet hoorbaar zijn buiten het bouwterrein.”