Categorie├źn

Service

Minister: zorgen over les aan nieuwkomers, geen extra geld

Minister: zorgen over les aan nieuwkomers, geen extra geld
Onderwijs

Minister: zorgen over les aan nieuwkomers, geen extra geld

  • Redactie
  • 10-03-2023
  • Onderwijs
Minister: zorgen over les aan nieuwkomers, geen extra geld

Minister Dennis Wiersma was op 6 februari te gast op de Willibrordusschool. (Foto: SIKO)

REGIO - Annet Dries kreeg antwoord van de minister, maar niet de reactie waar zij op hoopte.

Dries, bestuurster van Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO), schreef onderwijsminister Dennis Wiersma over de noodzaak om meer geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. De minister zegt wel de zorgen vanuit onze regio te delen over het onderwijs aan de kinderen van vluchtelingen.

Dries uitte haar zorgen in een brief aan Wiersma eind januari. In de week daarop bezocht Wiersma de Willibrordusschool in Schiedam en sprak daar samen met andere vertegenwoordigers van zeven schoolbesturen en drie nieuwkomersscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wederom over de problemen als gevolg van de toestroom van nieuwkomers. Op het gebied van onderwijshuisvesting, gespecialiseerde leerkrachten en jeugdzorg is snelle actie vanuit de gemeentes én vanuit Den Haag nodig, aldus de schoolbestuurders.

Wiersma laat nu in een reactie weten dat hij inziet dat de nood hoog is en dat de maatregelen van de afgelopen jaren op verschillende plekken niet voldoende zijn voor de toenemende instroom. De minister legt in zijn brief aan Dries ook de gang van zaken nog eens uit. "In iedere gemeente wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan het onderwijs aan nieuwkomerskinderen. Dit kan in het nieuwkomersonderwijs zijn, in een tijdelijke onderwijsvoorziening (tov) specifiek en alleen voor OekraIense ontheemden of in het reguliere / speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de tov's."

Wanneer inspecteurs een dergelijke 'tov' bezoeken, komen in een gesprek met het bestuur de veiligheid van leerlingen, het inrichtingsplan en de intake en begeleiding van leerlingen aan bod, aldus Wiersma. "Bij de totstandkoming van de tov's is met een wet tijdelijk de ruimte gecreeerd om specifiek voor OekraIense ontheemden deze voorzieningen op te kunnen zetten om de grote toeloop te kunnen opvangen. Hierbij kunnen scholen ruimer omgaan met onder andere de inzet op personeel en het curriculum, waardoor zij gemakkelijker het onderwijs voor OekraIense leerlingen konden organiseren. Het is niet toegestaan deze voorzieningen voor andere dan OekraIense nieuwkomers te gebruiken."

Wiersma zegde in de Tweede Kamer toe te gaan kijken naar de mogelijkheden om ook 'gemakkelijker het onderwijs voor een bredere groep vluchtelingen te organiseren'. "Dat betekent dat ik met een wetsvoorstel kom waarmee ik inzet op het versterken van het recht op onderwijs dat ook andere nieuwkomers hebben en waarin ik de verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken partijen verhelder. Het streven is om kinderen het onderwijs te bieden dat het meest in het belang is van het kind."

De minister stelt dat 'nieuwkomers recht hebben op goed onderwijs, net als alle andere kinderen in Nederland'. "Dat dit op dit moment een uitdaging kan zijn in verschillende regio's, zie ik. Ik kan niet voorzien in aanvullende middelen, maar ik ben momenteel wel met een aantal regio's in gesprek om te bezien waar de knelpunten precies zitten en hoe we deze kunnen oplossen. (..) Waar nodig kijken we ook naar al dan niet tijdelijke aanpassingen in wet- en regelgeving."

Wiersma sluit af met de uitnodiging aan Dries om 'graag' in nader gesprek te gaan met haar en anderen over 'de vervolgstappen in uw gemeenten'.

SIKO

Burgemeester van Lierplein 71, Vlaardingen

Meer over SIKO →