Categorieën

Service

Provincie Zuid-Holland ondersteunt aanvraag Regio Deal

Provincie Zuid-Holland ondersteunt aanvraag Regio Deal
Nieuws

Provincie Zuid-Holland ondersteunt aanvraag Regio Deal

  • Redactie
  • 13-11-2023
  • Nieuws
Provincie Zuid-Holland ondersteunt aanvraag Regio Deal

MAASSLUIS - Provincie Zuid-Holland ondersteunt Regio Deals in Delft, Waterweggemeenten, Drechtsteden-Gorinchem, Zuid-Hollandse Delta en de Sierteeltregio. De Regio Deal gaat hiermee dus ook naar Maassluis.

Er waren vanuit Zuid-Holland vijf aanvragen ingediend. Het gaat om drie stedelijke regio’s: Delft, Waterweggemeenten en Drechtsteden-Gorinchem. En twee meer landelijke regio’s: Zuid Hollandse Delta en de Sierteeltregio. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio. De provincie heeft aan de regio’s ondersteuning geleverd en meegedacht over de inhoud van de aanvragen. Zie hier voor de inhoud van de afspraken die Schiedam wil maken; samen met Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam willen de aanvragen graag in aanmerking komen voor een bijdrage van 23 miljoen euro.

In de brief aan de minister zijn de aanvragen inclusief de onderbouwing van de provincie terug te lezen. In het kort: 'De aanvraag vanuit de Waterwegregio is vooral gericht op kwetsbare wijken in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam West. De Waterwegregio heeft jarenlang in de schaduw gestaan van Rotterdam-Zuid, terwijl de problematiek daar niet voor onder doet. Nu de vier gemeenten elkaar hebben gevonden, ligt er een uitgelezen kans om krachtig samen te werken (ook met maatschappelijke partners) aan een betere toekomst voor en met inwoners en bedrijven.'