Categorieën

Service

Scholen krijgen boek ‘Canon van Maassluis’

Scholen krijgen boek ‘Canon van Maassluis’
Onderwijs

Scholen krijgen boek ‘Canon van Maassluis’

  • Redactie
  • 21-04-2023
  • Onderwijs
Scholen krijgen boek ‘Canon van Maassluis’
MAASSLUIS – De gemeente Maassluis geeft alle scholen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs het boek ‘Canon van Maassluis’. De gemeente heeft 1.000 exemplaren aangekocht. Daarmee wordt de motie ‘Gebruik van de Canon Maassluis stimuleren’, die in november 2022 unaniem werd aangenomen in de gemeenteraad, uitgevoerd.

De Canon van Maassluis beschrijft de geschiedenis van onze stad. ,,Wij onderschrijven uw mening dat de Canon van Maassluis en de historische en culturele ontwikkelingen die hierin worden geschetst van belang zijn voor nieuwe generaties.”

De gemeente wil bovendien met scholen in gesprek over hoe de ‘Canon van Maassluis’ een plek kan krijgen in het onderwijs. ,,Wij willen dit zoveel mogelijk koppen aan bestaande lessen en/of aanbod”, meldt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad. ,,In het primair onderwijs wordt onderzocht of de canon kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld het Cultuurmenu. In het voortgezet onderwijs volgt een gesprek over mogelijke inpassing bij geschiedenislessen en/of lessen rondom burgerschap.”

Landelijke Canonnetwerk

Met de motie werd het college verder verzocht de lokale musea aan te sporen om toe te treden tot het landelijke Canonnetwerk. ,,Dit verzoek nemen wij ter harte en sluit in onze ogen goed aan bij het ’10-jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis’. In dit kader zijn wij momenteel bezig met het opstellen van een Museale visie Maassluis. De Canon van Maassluis zal in deze visie worden meegenomen, alsmede het verzoek tot toetreding tot het landelijke netwerk van de Canon.”