Categorieën

Service

Vertraging voor bouw sportzaal aan Sportlaan

Vertraging voor bouw sportzaal aan Sportlaan
Nieuws

Vertraging voor bouw sportzaal aan Sportlaan

  • Redactie
  • 05-04-2023
  • Nieuws
Vertraging voor bouw sportzaal aan Sportlaan

Impressie sportzaal aan de Sportlaan

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis kan nog geen inschatting maken van de vertraging van de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis. De voorzieningenrechter heeft op verzoek van Natuurlijk Waterweg-Noord de verleende kapvergunning voor het kappen van  bomen aan de Sportlaan geschorst. Tot het beroep behandeld wordt, mogen de bomen niet gekapt worden.

De bomenkap is nodig om plaats te maken voor de bouw van een sportzaal aan de Sportlaan. Maar in de bomen zetelen roeken. Het is wachten op het beroep.

,,Tot die tijd betekent dit dat er geen nieuwe sportzaal is, dat er geen uitbreiding is van sportzaalcapaciteit en de leerlingen van het Lentiz college door Maassluis moeten fietsen om op verschillende locaties bewegingsonderwijs te krijgen”, zo schrijft het Maassluise college naar aanleiding van schriftelijke vragen van GroenLinks. Naast dat het college geen inschatting kan maken van de vertraging, is het ook onduidelijk wat de financiële consequenties zijn.

Geen parkeergarage, geen andere locatie

Volgens het college is het beschermen van de flora en fauna altijd het uitgangspunt geweest. ,,Het college heeft gemeend met het aanpassen van de vergunning de roeken te beschermen. Hierbij is ervoor gekozen om de betreffende roekenboom te behouden en de sportzaal 11 meter op te schuiven. Na bestudering van de uitspraak van de voorzieningenrechter zal worden bekeken welke stappen er kunnen worden genomen. Een parkeergarage is geen onderdeel van de door de raad vastgestelde plannen en is vooralsnog geen optie.” Ook wordt er vooralsnog niet gekeken naar een andere locatie voor de sportzaal.