Gemeente start met wervingsactie brandweervrijwilligers

25-02-2018 112 Redactie

Foto: Brandweer Maassluis

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis start samen met de brandweer een actie om vrijwilligers te werven. De actie richt zich op inwoners die minimaal 2 werkdagen per week overdag beschikbaar zijn.

De afgelopen jaren dreigt er een tekort te ontstaan in de bezetting tijdens de kantooruren op de brandweerpost in Maassluis, meldt het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief. Het heeft nog niet geleid tot situaties waarbij de brandweer niet kon uitrukken. De gemeente hecht waarde aan een stevige bezetting met vrijwilligers en heeft samen met de brandweer een plan uitgewerkt.

Actie
Inwoners van Maassluis in de leeftijdscategorie tussen 18 en 50 jaar ontvangen een persoonlijke brief van de burgemeester waarin hen wordt gevraagd om serieus na te denken vrijwilliger te worden bij de brandweer. Als eis is gesteld dat zij minimaal 2 werkdagen (of delen daarvan) per weerk overdag beschikbaar dienen te zijn. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid één van de drie informatiebijeenkomsten in april te bezoeken.

Ondernemers
Ook worden ondernemers via de Maassluise Ondernemers Vereniging (MOVe) uitgenodigd voor een bijeenkomst op de kazerne. Het werk van de brandweer wordt dan toegelicht en aan de ondernemers wordt de vraag gesteld of zij personeel hebben dat in aanmerking komt om overdag, als het nodig is, te kunnen en mogen uitrukken als vrijwilliger bij de brandweer. Voor de werkgever is er het voordeel dan zij een opgeleide hulpverlener (BHV'er) in huis hebben.

65+
Bij een eerdere motie in november vorig jaar, werd ook gevraagd te werven onder senioren (65+). De bovenste leeftijdsgrens voor nieuwe vrijwilligers is echter gesteld op 50 jaar. Dit omdat in de praktijk blijkt dat veel vrijwilligers tussen de leeftijd van 60 en 65 de actieve brandweerloopbaan beëindigen. Bovendien duurt het traject wat doorlopen moet worden om te komen tot een volledig inzetbare vrijwilliger twee jaar.

Jeugdbrandweer
Ook voor de jeugdbrandweer worden leden gewerfd. Leerlingen van basisscholen kunnen medoen aan een kleurplatenactie waar een prijs aan verbonden wordt. De tekeningen kunnen zij samen met hun ouders inleveren op de brandweerkazerne. De jeugd krijgt dan te zien wat de jeugdbrandweer inhoudt en ouders krijgen hierbij meer informatie.

Gerelateerd