Ondernemersvereniging wil ondernemersfonds

08-05-2015 Nieuws Redactie

Ondernemersvereniging wil ondernemersfonds

MAASSLUIS - De Maassluise Ondernemersvereniging (MOVe) maakt zich sterk voor de oprichting van een ondernemersfonds in Maassluis en organiseert hiervoor een voorlichtingsavond op 12 mei aanstaande in Theater Koningshof. Op deze avond zullen een aantal prominenten op het gebied van duurzaam ondernemen en ondernemersfonds aan het woord komen.

In een ondernemersfonds worden gelden beheerd, die door de gemeente, middels de OZB op niet-woningen, worden geïnd en daarna worden overgedragen aan het ondernemersfonds. Het idee leeft om Maassluis in een aantal clusters op te delen en de binnenkomende gelden naar ratio te verdelen over deze clusters. De clusters beslissen zelf over de besteding van de gelden. Als binnen een cluster een afweging gemaakt is, kijkt het ondernemersfonds alleen nog of het een collectief plan is dat op democratische wijze tot stand is gekomen. Tevens zal het ondernemersfonds nagaan of er nog voldoende budget is.

Wat is een ondernemersfonds?

Een ondernemersfonds is te vergelijken met een Vereniging van Eigenaren, maar dan gemeente breed. Alle aangesloten ondernemingen betalen een bepaald bedrag en als vereniging wordt beslist wat gewenst en noodzakelijk geacht wordt ter besteding ervan.

Wat is het doel?

Het ondernemersfonds is geen doel op zich. Het is een middel om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. Het ondernemersfonds levert een bijdrage aan de vestigingskwaliteit van Maassluis. Meer samenwerking, verbanden en relaties tussen lokale ondernemers verhoogt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid en versterkt daarmee de (economische) structuur van Maassluis. Door middel van het Ondernemersfonds kunnen de ondernemers in Maassluis hun doelen en programma’s realiseren en continueren.

Het faciliteren van ‘cross-overs’ is een belangrijk doel van het ondernemersfonds, zoals verbindende factor tussen de verschillende winkeliersverenigingen, waarbij hun programma’s op structurele basis worden gerealiseerd en aangevuld, stimuleren van samenwerking tussen verschillende sectoren; zoals gezond werken op bedrijventerreinen, cultuur en winkelen in de binnenstad, wijkmanagement en samenwerking met onderwijs door het afstemmen van behoeften van het bedrijfsleven met het onderwijs. 

Het is niet de bedoeling dat het ondernemersfonds een extra bestuurslaag vormt, maar juist aansluit bij de huidige structuur van bestaande winkeliersverenigingen en MOVe. Het ondernemersfonds financiert de omgevingsambities die ondernemers – private en publieke- gezamenlijk formuleren. Het verschaft de ondernemers een financiële positie, maar vult die niet voor hen in.

Reacties