34 meldingen over rattenoverlast

28-01-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Bij het Stadsbedrijf zijn vanaf 1 januari vorig jaar 34 meldingen binnengekomen over gesignaleerde ratten. De meldingen kwamen onder andere uit de wijken Dijkpolder, Maassluis West en het Balkon, blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA Maassluis.

,,Het is ons bekend dat in de afgelopen jaren de rattenpopulatie is toegenomen,’’ meldt het college. ,,Dit blijkt een landelijk probleem te zijn.’’ Volgens het college is één van de oorzaken dat er sinds 1 januari 2017 geen muizen- en rattengif gebruikt meer mag worden in de buitenruimte. Vanaf 1 januari 2018 zijn er 34 meldingen bij het Stadsbedrijf binnengekomen over gesignaleerde ratten. De meldingen kwamen uit de wijken Dijkpolder (omgeving Oleanderpark), Sluispolder oost (omgeving Vincent van Goghlaan), Maassluis west (omgeving Zaneveldstraat) en het Balkon (omgeving Jacob van Heemskercklaan).

Volgens de gemeente is er geen directe relatie tussen het afvalbeleid en ratten. ,,Wel is zwerfvuil waar etensresten in voorkomt aantrekkelijk voor plaagdieren.’’ Daarom verwijdert het Stadsbedrijf dagelijks het zwerfvuil uit de stad en vuilniszakken die naast containers zijn geplaatst. ,,Op probleemplekken waar dieren door burgers gevoerd worden, worden borden geplaatst ‘Verboden te voederen.’”

Het CDA Maassluis wees het college op het ‘actieplan rattenoverlast’ dat in Rotterdam is opgesteld. Het college reageert dat een apart actieplan in Maassluis niet noodzakelijk is. ,,De gemeente Maassluis heeft een werkwijze voor wat betreft het bestrijden van ratten en andere plaagdieren. Dit door middel van het monitoren (via meldpunt), registreren (logboek), informeren en adviseren van burgers en woningbouwcorporaties. Waar nodig wordt door het Stadsbedrijf actie ondernomen door onze gecertificeerde plaagdierbestrijders.’’ Wel gaat de gemeente deelnemen aan een ‘pilot rattenbestrijding’. ,,In deze pilot worden ratten op humane en duurzame wijze gevangen.’’Gerelateerd