CDA: Meer overlast door ratten

29-11-2018 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Het CDA Maassluis krijgt steeds meer berichten van bewoners over de aanwezigheid van ratten, dat blijkt uit vragen die de partij stelt aan het college van burgemeester en wethouders.

Allereerst wil het CDA weten of het college bekend is met de overlast door ratten in Maassluis en hoeveel meldingen er bij de gemeente over binnenkomen en vanuit welke wijken deze meldingen specifiek komen. Daarnaast vraagt de partij of het college een relatie ziet tussen het afvalbeleid en zwerfvuil en de aanwezigheid van ratten. Het CDA constateert dat het groenonderhoud een rol speelt in de overlast door ratten en wil weten op welke plekken bosjes beter en eventueel vaker gesnoeid kunnen worden en of het college hiertoe bereid is.

Actieplan rattenoverlast

“In Rotterdam is een ‘actieplan rattenoverlast’ opgesteld”, schrijft het CDA. “Hoe ziet het college die actieplan en bent u bereid op een ‘actieplan rattenoverlast’ op te stellen voor Maassluis?” Meldingen van rattenoverlast in een gebouw van een woningcorporatie dient bij de corporatie zelf te worden ingediend. Het CDA wil van het college weten of de gemeente zelf ook actief melding hiervan doet bij de woningcorporaties. Ten slotte wordt het college gevraagd welke afspraken er met de woningcorporaties zijn gemaakt om rattenoverlast goed en snel aan te pakken.Gerelateerd