Kadernota 2020-2023: Toeristenbelasting en stijging OZB

25-05-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis heeft vrijdag de Kadernota 2020-2023 gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad. De meerjarenbegroting is sluitend. Wel gaat daarvoor de OZB jaarlijks met een procent omhoog (bovenop de stijging door inflatiecorrectie) en wordt toeristenbelasting ingevoerd.

Voordat de meerjarenbegroting in 2023 groene cijfers laat zien, wordt er voor de jaren 2019 tot en met 2022 een tekort verwacht. De verwachte tekorten in de jaren 2020-2022 van in totaal €2,7 miljoen worden opgevangen door de algemene reserve.

Ondanks de toenemende kosten van de jeugdzorg en de steeds teruglopende bijdragen vanuit het Rijk, is de Maassluise meerjarenbegroting dus sluitend. Wel wordt daarvoor een OZB-verhoging voorgesteld. De stijging van het OZB-tarief wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2020, een stijging van 1% per jaar vanaf 2020 oplopend tot uiteindelijk 4% in 2023 ten opzichte van de huidige opbrengsten.

Bovendien stelt het college voor een toeristenbelasting in te voeren. Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen en wordt betaald door personen die in Maassluis overnachten maar niet ingeschreven staan in deze gemeente. ,,Op dit moment wordt onderzocht wat er nodig om de toeristenbelasting in te voeren. Naar verwachting komen de baten op ongeveer €50.000,- per jaar.’’  

De Kadernota wordt in juli in stemming gebracht in de gemeenteraad.

 

 Gerelateerd