Maatregelen nodig door uitblijvende inkomsten ov-bedrijven

03-05-2020 Nieuws Redactie

REGIO -  De drie openbaarvervoerders in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) kampen met een inkomstendaling van twintig miljoen euro per maand. Dat maakte de MRDH bekend. Vanwege de coronacrisis is het aantal reizigers in het openbaar vervoer met tenminste tachtig procent gedaald. De dienstregelingen zijn met de helft ingekrompen.

Het gaat om de RET in Rotterdam, de HTM in Den Haag en EBS, dat regionaal vervoer aanbiedt, ook met stops in Maassluis. Zij bekijken nu met de MRDH wat te doen als het rijk de coronamaatregelen versoepelt en het ritaanbod weer uitgebreid moet worden. Dat betekent ‘een grote uitdaging’, aldus MRDH, ‘gegeven de verwachting dat de 1,5 meter afstand-maatregel waarschijnlijk voor langere tijd gehandhaafd zal moeten blijven’.

Het ‘gat’ dat dan structureel ontstaat door de mindere inkomsten van de drie vervoerders, zal gedicht moeten worden door kostenbesparing bij de vervoerders of bijdragen van het Rijk of de MRDH. Die laatste besloot al de subsidie voor de vervoerders die normaliter per maand wordt uitbetaald, nu ineens voor de hele rest van het jaar uit te keren. Verder wordt bekeken of vervoerders meer geld mogen lenen en/of het aflossen van lopende leningen uitgesteld kan worden.

Feit is, aldus de MRDH, dat de huidige verliezen na de coronacrisis niet kunnen worden gecompenseerd. ,,Reizigers gaan niet twee keer betalen." Hoe dat uitpakt voor de vervoersbedrijven moet blijken. De financiële afwikkeling van de grote omzetdalingen wordt bepaald in nauw overleg tussen het rijk, DOVA (het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten) en de vervoerbedrijven.Gerelateerd