Geen ‘multifunctioneel sportcomplex’ in Maassluis West

22-02-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Het Maassluise college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het plan van een multifunctioneel sportcomplex in Maassluis West niet verder te onderzoeken. Volgens onderzoeksbureau Synarchis is het ‘sportief gezien niet te verwachten dat de samenvoeging op één nieuw sportcomplex een meerwaarde heeft’. Realisatie van het plan van Maassluizers Gerrit Malipaard en Eric Gudde vraagt een investering van circa 23 miljoen euro, dit weegt volgens het college niet op tegen de opbrengsten.

Het opgestelde plan voor een multifunctioneel sportcomplex is volgens het onderzoek ruimtelijk inpasbaar, maar er staan nog vragen open. Zo is de geplande binnensportvoorziening aan de krappe kant en de multifunctionele atletiekbaan en het huidige muziekgebouw aan de Dr. Albert Schweitzerdreef zouden moeten verdwijnen. Ook is het parkeren volgens het onderzoek krap berekend en is er met watercompensatie in het plan geen rekening gehouden.

Draagvlak

Bovendien blijkt uit interviews met de verenigingen die nu gevestigd zijn in Maassluis West dat er geen draagvlak voor een multifunctioneel sportcomplex is. Synarchis komt in het onderzoek tot de conclusie dat het plan met enkele aanpassingen te realiseren is, maar dat het sportief gezien niet te verwachten is dat de samenvoeging van verenigingen op één nieuw sportcomplex een meerwaarde heeft. ,,De spreiding van de voorzieningen over de stad wordt minder en het behoud van de eigen identiteit van de verenigingen is een aandachtspunt.”

De gemeente neemt die conclusie over: ,,Wij zien wel mogelijkheden om het plan aan te passen zodat alles op een goede manier ruimte is in te passen en er extra ruimte voor voorzieningen ontstaat voor bijvoorbeeld het Muziekgebouw en een aangepaste atletiekbaan,” schrijft het college. ,,Wij zijn echter niet van mening dat het sportpark een oplossing is voor het versterken van het sportaanbod in Maassluis. De lasten en baten afgezet tegen de geringe meerwaarde voor de sportverenigingen heeft ons doen besluiten om dit plan niet verder te onderzoeken.”

Vervolg

Volgens de gemeente heeft het initiatief en onderzoek in ieder geval opgeleverd dat er aandacht is voor de verenigingsaccommodaties. De gemeente wil, samen de Maassluise Sport- en Recreatieraad en Som+, in gesprek met verenigingen om tot oplossingen te komen en te zorgen voor adequate accommodaties op sportparken en deze in stand te houden.Gerelateerd