Maassluis Belang: Is er een strategie tegen rattenoverlast?

19-08-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Heeft de gemeente een strategie tegen rattenoverlast? Dat is één van de vragen van Maassluis Belang aan het college van burgemeester en wethouders, blijkt uit schriftelijke vragen. ,,Het is wachten op persoonlijk letsel doordat de ratten de tegels waarop de voetganger zich beweegt ondermijnt.’’

,,De afgelopen tijd hebben we in de geschreven media en in de sociale media het een en ander kunnen lezen over de opmars van de rat in Nederland,’’ begint Maassluis Belang. ,,Maassluis is daarbij, door dit voor velen verafschuwde dier, niet overgeslagen.’’ Allereerst wil de partij weten of het college op de hoogte is van de berichtgeving over de rattenplaag en op welke wijze de problemen met de ratten het college nog meer ter oren is gekomen.

Vervolgens vraagt Maassluis Belang aan het college of het een totaal beeld heeft van de mogelijke problemen in Maassluis en of het in beeld heeft van de kosten die rattenoverlast de Maassluise gemeenschap brengt. Bovendien wil de partij weten of de gemeente een strategie heeft om rattenoverlast aan te pakken. ,,Zo ja, op welke termijn kunnen wij hier de vruchten van plukken?’’

Het is niet de eerste keer dat een politieke partij vragen stelt over dit onderwerp. Eind november vorig jaar stelde het CDA nog schriftelijke vragen aan het college. Het college liet daarop begin dit jaar weten dat er in 2018 34 meldingen zijn binnengekomen bij het Stadsbedrijf over rattenoverlast en dat het voornemens is deel te nemen aan een ‘pilot rattenbestrijding’.Gerelateerd