VSP trekt aan de bel over jongerenoverlast Vertowijk

09-06-2020 Politiek Redactie

MAASSLUIS - VSP Maassluis trekt bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel over de overlast die groepen jongeren veroorzaken in de Vertowijk. De jongeren gedragen zich intimiderend en bedreigend naar bewoners van deze wijk. De bewoners schreven eind mei een brandbrief richting het gemeentebestuur.

De fractie van de VSP is toont zich zeer bezorgd en wil van b&w weten of ze al met bewoners in gesprek zijn. ,,Welke acties heeft u al ondernomen om de overlast in te dammen? Is er opsporingscapaciteit ingezet om namen en rugnummers te achterhalen van vernielingen en molest tijdens de  nachtelijke tocht van 22 op 23 mei door de Vertowijk?''

VSP wil weten of de namen van de belangrijkste 'raddraaiers' al zijn achterhaald. De partij wil dat burgemeester en wethouders na het zomerreces met de Raad in gesprek gaan over de problemen die Maassluis heeft te verduren en verwacht dat het college dan met concrete oplossingen komt om het probleem van de jongerenoverlast aan te pakken. ,,Verstoring en vernieling mogen nooit het begrip vrijheid uithollen en moeten daarom met kracht worden bestreden!''








Gerelateerd