Cultuurvisiecafé in de Tweemaster

27-06-2018 Uit Redactie

MAASSLUIS - In de Tweemaster aan het Vondelpark 2 in Maassluis wordt donderdag 28 juni 2018 vanaf 19.30 uur een Cultuurvisiecafé gehouden met als thema: 'De maatschappelijke rol van kunst en cultuur'. Dit is een thema uit de Cultuurvisie 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde'.

Inwoners bereiken
Doel van de avond is om met verschillende instellingen en verenigingen in Maassluis te brainstormen over hoe de inwoners van Maassluis te bereiken. En dan vooral ook de mensen die om wat voor reden dan ook weinig tot niet met cultuur in aanraking komen.

Meedoen
Het maatschappelijke aspect van deze insteek is een bijdrage leveren aan het 'Meedoen in Maassluis' door alle inwoners en het leggen van nieuwe contacten voor deze inwoners. Tijdens de bijeenkomst worden voorbeelden gepresenteerd van projecten die in gezamenlijkheid met inwoners worden of zijn opgepakt. De deelnemers gaan vervolgens aan de slag om voor behapbare activiteiten te bedenken hoe de doelgroep te verleiden hieraan deel te nemen.

Bijwonen?
Belangstellenden die de bijeenkomst willen bijwonen, kunnen dit per e-mailbericht kenbaar maken: cultuurvisie@maassluis.nl. Inloop vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 21.40 uur.Gerelateerd