Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis

02-09-2019 Uit Redactie

MAASSLUIS – De culturele Raad Maassluis houdt maandagavond 2 september haar openbare vergadering in het restaurant van het gemeentehuis. Voor deze vergadering is het bestuur van de Maassluise Muziekweek uitgenodigd voor een informatief gesprek.

Bij aanvang van de vergadering is er voor eenieder gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over onderwerpen op het terrein van de raad, zoals cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken
Tevens is er de mogelijkheid tot inspreken over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Voor de volledige agenda zie: www.crmmaassluis.nl.Gerelateerd