Categorieën

Service

Deel kademuur Haven wordt gestabiliseerd

Deel kademuur Haven wordt gestabiliseerd
Nieuws

Deel kademuur Haven wordt gestabiliseerd

  • Redactie
  • 10-04-2024
  • Nieuws
Deel kademuur Haven wordt gestabiliseerd

De kademuur aan de Haven, ter hoogte van huisnummer 31 t/m 38, wordt gestabiliseerd.

MAASSLUIS - Een deel van de kademuur aan de Haven in Maassluis wordt ‘zo spoedig mogelijk’ gestabiliseerd. Dat blijkt uit een informatiebrief van het college van Maassluis aan de gemeenteraad.

Eerder stemde de gemeenteraad al in om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om tijdelijke maatregelen te kunnen nemen om de kademuur te stabiliseren, mocht uit metingen blijken dat dit nodig is. Voor een deel van de kademuur blijken maatregelen nodig te zijn, ter hoogte van Haven huisnummer 31 t/m 38.

Monitoren

De rotatie en verplaatsingen van de kademuur aan de Haven wordt momenteel gemonitord. ,,Hiermee krijgen we het natuurlijke gedrag van de kademuur goed in beeld en is ook steeds beter te bepalen wanneer de kademuur zich ‘onnatuurlijk’ gedraagt”, aldus het college.

Experts hebben op basis van de constructiegegevens en meetgegevens een grenswaarde bepaald. Van de vijf meetpunten in de kademuur, laat één meetpunt een ‘sterk oplopende rotatie zien die inmiddels de grenswaarde heeft bereikt’. ,,Daarom zullen wij zo spoedig mogelijk overgaan tot het uitvoeren van de stabilisatiemaatregel over een lengte van circa 50 meter ter hoogte van Haven huisnummer 31 t/m 38.”

Bij de overige vier meetpunten is op dit moment ‘slechts een beperkte oplopende rotatie’ te zien. Daarom ziet het college geen reden om op die plekken de kademuur te stabiliseren. ,,We houden het wel nauwlettend in de gaten.”

Stabilisatiemaatregel

In het water zullen 15 stalen buispalen worden aangebracht. Om deze palen wordt een stalen steunconstructie aangebracht die de kademuur aan de waterzijde, ter hoogte van de betonnen vloer van de kademuur, zullen steunen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de kademuur niet meer ver roteert.

Omwonenden worden zo spoedig mogelijk per brief op de hoogte gebracht van de situatie en de te nemen maatregelen. Daarnaast wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De kademuur aan de Govert van Wijnkade wordt vrijgehouden, waardoor er tijdens de uitvoering van de maatregel voor de scheepvaart vrije doorgang is.