Categorieën

Service

Green Eagles: ‘Bouw nu eindelijk de sportzaal aan de Sportlaan’

Green Eagles: ‘Bouw nu eindelijk de sportzaal aan de Sportlaan’
Sport

Green Eagles: ‘Bouw nu eindelijk de sportzaal aan de Sportlaan’

  • Redactie
  • 13-02-2024
  • Sport
Green Eagles: ‘Bouw nu eindelijk de sportzaal aan de Sportlaan’

Impressie van de sportzaal aan de Sportlaan

MAASSLUIS - De bouwcommissie van Green Eagles vraagt de gemeenteraad van Maassluis erop toe te zien dat ‘nu eindelijk de sportzaal aan de Sportlaan met clubaccommodatie voor Green Eagles gerealiseerd gaat worden’. Dat blijkt uit een ingezonden brief van de bouwcommissie aan de leden van de gemeenteraad van Maassluis.

Green Eagles speelt, met dispensatie van de Nationale Basketball Bond, in verouderde accommodaties, zo meldt de voorzitter van de bouwcommissie Green Eagles. ,,De een na de andere dure projectleider is aangesteld en nu, na zestien jaar en talloze overleggen, toezeggingen, afspraken en wethouders sport, moet ik constateren dat er nog niets is gerealiseerd!”

Kapvergunning

Vorig jaar werd bekend dat de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan vertraging oploopt doordat er roeken zetelen in de bomen, die voor de bouw van de sportzaal gekapt moeten worden. De voorzieningenrechter heeft destijds op verzoek van Natuurlijk Waterweg-Noord de verleende kapvergunning geschorst. Tot het beroep behandeld wordt, mogen de bomen niet gekapt worden.

In oktober 2023 heeft de gemeente bewoners en belanghebbenden middels een brief laten weten dat er een ander plan voor de buitenruimte wordt gemaakt vanwege ‘bezwaren tegen het oorspronkelijke plan en het belang van het behoud van ecologische waarden in dat gebied’. De eerder verleende kapvergunning werd daarbij ingetrokken.

Roeken

Volgens de bouwcommissie van Green Eagles zijn er echter geen roekennesten meer te zien: ‘de roeken hebben het park verlaten’. ,,Dit betekent, mijns inziens, dat de bomen zonder problemen gekapt kunnen worden en er met de bouw van de sportzaal begonnen kan worden”, zo meldt de voorzitter in een eerder verzonden e-mail aan het college. ,,Overigens vind ik het onbegrijpelijk dat de oude bomen nog niet gekapt zijn vanwege de slechte staat waarin ze verkeren. Met een volgende fikse storm lopen personen en auto’s op de aangrenzende parkeerplaats het risico getroffen te worden door afgebroken takken. Kortom: het is hoog tijd nu in actie te komen en de bomen te kappen.”

Bouw

Het frustreert de voorzitter dat, meer dan twee weken na de verstuurde e-mail, de enige reactie een standaardmail van het college is binnengekomen dat er binnen de wettelijke termijn van zes weken gereageerd zal worden. ,,Zo kan het mijns inziens niet langer. Hierbij vraag ik dan ook de gemeenteraad er op toe te zien dat nu eindelijke de sportzaal aan de Sportlaan met clubaccommodatie voor Green Eagles gerealiseerd gaat worden. Ik snap dat er de nodige problemen zijn voor de realisatie. Ongetwijfeld zijn er talloze legitieme redenen aan te voeren waarom het allemaal zo lang duurt, maar ik vraag de verantwoordelijken om nu concreet en voortvarend de problemen op te lossen en de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan te realiseren.”