Adviesraad Samenlevingszaken herdenkt secretaris

16-10-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 25 oktober aanstaande. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050), begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom. Op de agenda staat onder meer het concept-advies dat is uitgebracht op het beleidsdocument Visie wijkteam VraagRaak. De complete agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Herdenking secretaris
Aan het begin van de bijeenkomst zal worden stilgestaan bij het overlijden van Gijs van Leeuwen, de secretaris van de Adviesraad. Hierna is er gelegenheid voor de aanwezigen om herinneringen te delen aan de man die sinds de oprichting in 2011 aan de Adviesraad verbonden was en die zich bijzonder heeft ingezet voor de inwoners van Maassluis.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.


 

 

Gerelateerd
Reacties