Bewoners strijden ook via Delfland tegen windmolens

07-01-2015 Nieuws Maurice Verschuur

Foto Windmolenpark Nieuwe Waterweg - Onder appartementencomplex 't Leye

MAASSLUIS - Bewoners van appartementencomplex ’t Leye strijden nu ook via het Hoogheemraadschap van Delfland tegen de komst van acht windmolens langs de Nieuwe Waterweg. Ze zijn vooral tegen de komst van de meest oostelijke windmolen. Deze komt volgens de bewoners en de gemeente Maassluis te dicht bij het appartementencomplex, waardoor deze overlast veroorzaakt.

Eerder zijn zowel de bewoners, verenigd in de commissie Windturbines Nieuwe Waterweg, als de gemeente Maassluis in beroep gegaan tegen Rotterdam, waarvan de uitspraak nog moet komen. De windmolens komen op terrein van deze stad te staan en het bestuur heeft hiervoor al een omgevingsvergunning verleend. Saillant detail is dat gemeenten in de Stadsregio Rotterdam, waar Maassluis en Rotterdam in zitten, in 2012 een convenant hebben gesloten waarmee juist was afgesproken dat de oostelijke windmolen verder weg geplaatst zou worden. De gemeente Rotterdam heeft dit convenant naast zich neergelegd.

De bewonerscommissie heeft in het bezwaar tegen de watervergunning van het Hoogheemraadschap van Delfland meer dan 16 punten staan. Zo heeft de commissie onder meer kritiek op de risicotoetsing. Hierin wordt gesteld dat er geen kwetsbare objecten binnen de maximale plaatsgebonden risicocontour aanwezig zijn. Hiermee wordt volgens de commissie voorbij gegaan aan het feit dat er een appartementencomplex staat.

De watervergunning is daarbij onder meer gebaseerd op een onderzoek dat uitgaat van 10 windturbines. Aangezien niet is uitgegaan van het daadwerkelijke aantal van 8 windturbines, wordt getwijfeld of de in het rapport vermelde bevindingen maatgevend zijn.

Ook wijst de commissie dat er in de watervergunning niks staat over eventuele aanwezigheid van blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog. Door het zware transport van materialen en heiwerkzaamheden is het volgens de commissie zeker niet ondenkbaar dat door trillingen een of meerdere bommen exploderen.

Op vrijdag 23 januari vindt door de rechter een hoorzitting plaats.Gerelateerd