Werk aan verbreding A20

23-12-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/VLAARDINGEN - Voor de verbreding van de A20 en het realiseren van knooppunt Vlaardingen is het noodzakelijk dat de Broekpolderweg ten westen van het BP tankstation/verzorgingsplaats Rijskade een stukje naar het noorden wordt verlegd. Hiervoor is het noodzakelijk dat er in januari 2020 een aantal bomen, grenzend aan de Broekpolderweg worden verwijderd. Na het verwijderen van deze bomen vindt er archeologisch onderzoek plaats, worden kabels en leidingen verlegd/aangesloten en wordt er voorbelasting aangebracht. Uiteraard worden alle verwijderde bomen gecompenseerd, grotendeels op de huidige locatie. Autoverkeer kan hinder ondervinden van de werkzaamheden. Houdt hiervoor de bouwkaart in de gaten op www.blankenburgverbinding.nl/bouwkaart.

In de tweede helft van 2020 wordt gestart met de werkzaamheden voor verbreding van de A20. Voordat deze werkzaamheden van start gaan wordt u hierover geïnformeerd via een klankbordgroep en een informatieavond. Uiteraard bent u ook altijd welkom in het informatiecentrum.

Meer informatie over project Blankenburgverbinding vindt u hier