VSP boos over verloop coalitiebesprekingen

03-04-2018 Politiek Redactie

MAASSLUIS - De fractie van de VSP is in toenemende mate verbaasd en geirriteerd over het verloop van de coalitiebesprekingen in Maassluis. De partij voelt zich voor een voldongen feit gesteld. Lokale partijen hebben 'van de CDA-informatuer zelfs niet de kans gekregen om met andere partijen van gedachten te wisselen.'

Uit de coalitiebesprekingen blijkt dat de huidige coalitie van CDA, VVD en PvdA gewoon kan worden voorgezet, met een zetel van D66 erbij voor een iets steviger meerderheid in de raad. De VSP stelt dat 'zij zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat het hier om de uitwerking van een al voor de verkiezingen gemaakt afspraak gaat. De landelijke partijen geven er de voorkeur aan de lokale partijen achteloos aan de kant te schuiven.' De VSP vindt dit een arrogante benadering.

In een 'verkennende ronde' kreeg de VSP dinsdagavond de vraag of zij nog zaken wilde inbrengen voor het coalitieakkoord. De vertegenwoordigers van de VSP hebben de informateur laten weten hieraan bij de huidige stand van zaken geen behoefte te hebben. “In deze opzet mogen we wel bouwmaterialen aandragen, maar anderen gaan het huis bouwen en bewonen. Dit komt het democratisch proces in de raad volgens ons ook niet ten goede,” aldus VSP-fractievoorzitter Jan van der Maarel.Gerelateerd