Categorieën

Service

Subsidie voor woningbouw stationsomgeving Maassluis-Centrum

Subsidie voor woningbouw stationsomgeving Maassluis-Centrum
Wonen

Subsidie voor woningbouw stationsomgeving Maassluis-Centrum

  • Redactie
  • 20-12-2021
  • Wonen
Subsidie voor woningbouw stationsomgeving Maassluis-Centrum
MAASSLUIS - De gemeente Maassluis ontvangt een bijdrage van 3,7 miljoen euro van het Rijk om de bouw van woningen te versnellen. Dit heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken deze week bekendgemaakt.

De minister honoreerde daarmee de aanvraag voor de plannen van de gemeente in de stationsomgeving rondom het metrohalte Maassluis Centrum, waar o.a. voormalige Van Gelderenterrein en woningbouwlocatie De Kade onderdeel van zijn.

Woningtekort

Wethouder Sjoerd Kuiper (Volkshuisvesting) is blij met die steun van het Rijk.  ,,Dit is goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van Maassluis”,’ zegt de wethouder. ,,Dit extra geld kan een flink aantal betaalbare huur- en koopwoningen opleveren die hard nodig zijn gelet op het nijpende woningtekort, vooral voor starters. Met dit extra geld kunnen we investeren in de wegen en openbare ruimte, zodat de duurzame verstedelijking van de stationsomgeving echt worden ingezet. "

De toekenning van deze subsidie volgt op de eerdere aanvraag van de gemeente om in aanmerking te komen voor de Woningbouwimpuls. ,,Voor onze woningbouwplannen is dit heel goed nieuws”, benadrukt de wethouder.  Kuiper benadrukt dat alle plannen nog onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad zijn. ,,De raad buigt zich volgend jaar over de plannen, als alle verkeerseffecten goed in kaart zijn gebracht. Juist deze middelen kunnen we inzetten voor aanpassingen van de wegen, zodat de verkeersafwikkeling op orde blijft als er meer woningen komen.

Duurzame verstedelijking

De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls biedt mogelijkheden om vanaf 2023, passend bij de gemeentelijke woonvisie, passend qua parkeren, groen, duurzaamheid en mobiliteit, extra woningen bij het metrostation mogelijk te maken. Door deze financiële bijdrage van het Rijk wordt duurzame verstedelijking op termijn haalbaar omdat een groot deel van het bedrag geïnvesteerd kan worden in het verbeteren van de wegen.

Voor de 1000 woningen waar subsidie voor is ontvangen, valt een deel binnen de eerder vastgestelde plannen van De Kade. Een deel kan op dat terrein mogelijk worden gemaakt wanneer de aangepaste plannen voor de laatste lussen worden goedgekeurd.  Daarnaast biedt deze subsidie ook mogelijkheid om de kansen voor woningbouw op het voormalige Van Gelderenterrein te realiseren. Het streven is om medio 2022 de wegenstructuurvisie  voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna worden de volgende planologische procedures gestart om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Woningbouwimpuls

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Tot 2030 moeten er circa 900.000 woningen bijkomen. Het kabinet blijft daarom investeren om die bouwopgave voor elkaar te krijgen. Gemeenten kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van het aandeel betaalbare woningen voor mensen met een laag of middeninkomen. Het geld kan ingezet worden voor het betaalbaar maken van woningen of voor het geschikt maken van de locatie voor woningbouw.