Aantal coronapatiënten in Franciscus sterk gestegen

29-10-2020 Gezond Redactie

REGIO/SCHIEDAM - Er zijn 69 bewezen coronapatiënten op de verpleegafdeling en tien bewezen coronapatiënten op de Intensive Care (IC) van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Daarnaast zijn er momenteel nog vijf verdenkingen in huis; dit aantal fluctueert gedurende de dag sterk, doordat testresultaten binnenkomen of nieuwe patiënten zich melden.

De toestroom bij ziekenhuizen in onze regio is dusdanig groot dat het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling blijft toenemen ondanks het feit dat veel patiënten naar andere regio’s worden gebracht. Dit maakt dat het nodig is om regionaal meer bedden beschikbaar te hebben voor de opvang, zowel op de verpleegafdeling als de IC. Bovendien geeft dit ook nog meer druk op het laboratorium en alle andere afdelingen die meehelpen in de coronazorg.  

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Franciscus is het continu druk; zeker op momenten dat andere ziekenhuizen in de regio de SEH tijdelijk sluiten. In dat soort situaties zie je de grote afhankelijkheid tussen de regionale ziekenhuizen. In Franciscus is er ondertussen opgeschaald van twaalf naar achttien IC bedden. In de kliniek is er verder opgeschaald naar tachtig bedden beschikbaar voor coronapatiënten.

Het water staat aan de lippen

De grootste zorg ligt bij het bemensen van alle extra bedden voor coronapatiënten, zowel op de IC als op de verpleegafdelingen. Het stijgende ziekteverzuim zorgt dat het alle hens aan dek is om de zorg op een veilige manier te kunnen continueren. Er zijn ondertussen buddy’s opgeleid die op de SEH, IC en cohortafdelingen de gespecialiseerd verpleegkundigen kunnen ondersteunen met hand- en spandiensten. Collega’s die zich weer aanmelden (die al eerder als buddy geholpen hebben of extra uren willen draaien) Mensen, die in de eerste golf zijn bijgesprongen zoals gepensioneerde verpleegkundigen en mensen uit de wijkverpleging, zijn nu ook weer benaderd of zij kunnen bijspringen. ,,Wij doen er alles aan om voldoende personeel in te zetten, maar het water staat aan de lippen. Dit gaan we geen maanden zo volhouden," aldus Franciscus.

,,Helaas ontkomen wij er ook niet aan om reguliere zorg af te schalen. Deze week is het aantal planbare operaties, waarbij een klinische opname noodzakelijk is, met meer dan 35 procent verlaagd. Per week wordt bekeken hoeveel ruimte er gemaakt moet worden door het uitstellen van planbare operaties. Spoedoperaties, oncologische operaties en keizersnedes gaan voor in het operatieschema. We begrijpen dat we een groot beroep doen op het begrip en geduld van patiënten."Gerelateerd