Baggerwerkzaamheden in de buitenhaven Maassluis

07-11-2018 Nieuws Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS - Havenbedrijf Rotterdam N.V. voert met sleephopperzuiger 'Pieter Hubert' van 8 tot en met 15 november 2018 baggerwerkzaamheden uit in de buitenhaven van Maassluis. Uit dieptepeilingen is gebleken dat de buiten- en binnenhaven van Maassluis niet meer de gewenste diepgang hebben en dat uitbaggeren noodzakelijk is.

Donderdag 8 november wordt gestart met het uitbaggeren van de hoofdvaargeul tot aan de Coppelbrug en een gedeelte langs de kademuur van de Burgemeester de Jonghkade. Voor vrijdag 9 november staat het gedeelte langs de Govert van Wijnkade op de planning en vanaf maandag 12 november wordt het resterende gedeelte langs de Burgemeester de Jonghkade op diepte gebracht. De werkzaamheden vinden op werkdagen van 6.00 tot uiterlijk 20.00 uur plaats. Naar verwachting is het baggerwerk in de buitenhaven 15 november afgerond.

Verleggen van schepen

Gebruikers van de buitenhaven zijn persoonlijk benaderd in verband met het verleggen van schepen en het bereikbaar houden van de bedrijven. De binnenhaven wordt later dit jaar uitgebaggerd. De haven van Maassluis kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan gebruikers. De haven wordt gebruikt als museumhaven, de ligplaatsen worden gebruikt door beroeps- en pleziervaart en in de haven zijn haven gebonden bedrijven gevestigd. Het is daarom belangrijk dat de haven toegankelijk blijft.

Voor vragen over de baggerwerkzaamheden in de buitenhaven kunt u contact opnemen met de heer A.J. van Rooijen van de afdeling Ruimtelijke Projecten. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 010-5931964 of 06-52685377.Gerelateerd