ChristenUnie: onwaarheid in besluit college

13-02-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - In het besluit van het college van b&w waarin het stelt dat de locatie Wassenaar van Obdamstraat als optie voor de sportzaal voor het Reviuslyceum afvalt, staan volgens de ChristenUnie onwaarheden.

Het college stelt in het besluit dat een sportzaal aan de Wassenaar van Obdamstraat als optie afvalt omdat de locatie buiten de nabijheidsnorm van 1500 meter zou vallen. De nabijheidsnorm is de maximale afstand van middelbare school tot een sportzaal. Maar de afstand is volgens de partij in werkelijkheid 1100 meter. Daarom wil ChristenUnie ook weten of de nabijheidsnorm het enige argument is op een sportzaal aan de Wassenaar van Obdamstraat uit te sluiten.

Sportlaan
De ChristenUnie vraagt zich af of het advies met opzet op deze manier is gepresenteerd om een sportzaal aan de locatie Sportlaan als enige overgebleven alternatief voor een sportzaal over te laten blijven. De partij vraagt nu of het college bereid is te onderzoeken of er andere alternatieve locaties voor een sportzaal zijn en denkt aan de Wijk de Dijkpolder waar nu op korte termijn nieuwe woningen zal worden gebouwd.

Haalbaarheidsstudie
Daarnaast verbaast de ChristenUnie zich erover dat er een haalbaarheidsstudie gedaan wordt, terwijl er nog geen behoefteonderzoek beschikbaar is. Uit het behoefteonderzoek zou naar voren moeten komen waar vraag naar is wat betreft binnensportaccomodatie in Maassluis.

Ontwikkelingen
Ten slotte wil de ChristenUnie van het college weten hoe het komt dat de gemeenteraad zo laat op de hoogte wordt gebracht van actuele ontwikkelingen in deze zaak. De partij constateert dat dit al eerder voorkwam bij zaken zoals bouwplan Noorddijk Geerkade, Inblik E25 met 470 petities en de werk Zorg en Vlijt.Gerelateerd