Kringloopboeren presteren beter

10-06-2020 Nieuws Redactie

Foto: Paul Meuldijk


MIDDEN-DELFLAND – De kringloopboeren van Midden-Delfland hebben hun duurzame prestaties verbeterd. Dat stelt de gemeente naar aanleiding van een analyse van de resultaten van de landbouwers.

Zij gebruikten minder krachtvoer en kunstmest, produceerden meer eiwit van eigen land en verlaagden de hoeveelheid fosfaat in het voer van koeien, aldus de gemeente. “Al deze maatregelen zorgden voor minder kooldioxide per geproduceerde liter melk en een lagere ecologische voetafdruk. De hechte groep pioniers op duurzame landbouw behoort daarmee nog altijd tot de topscoorders van Nederland.”

De melkveehouders willen dat zou houden. Via het studieprogramma Duurzaam Boer Blijven scherpen zij hun duurzame ambities bij. En het lukt om die ambities te vertalen in resultaten. Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland is blij met de cijfers: “Onze melkveehouders werken dag en nacht aan hun bedrijfsvoering én aan de instandhouding van ons open en groene landschap tussen de steden. (..) Iedereen weet dat dit geen makkelijke tijd is om te boeren. Toch blijven onze melkveehouders ons keer op keer verrassen met hun duurzame prestaties.”

Voorzitters Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans van belangenorganisatie LTO Noord Delflands Groen onderschrijven dit. “Onze boeren zijn pioniers op het gebied van duurzaamheid. Nergens in Nederland is er al zo lang, een grote en hechte groep melkveehouders zo succesvol actief met kringlooplandbouw.” Van de veertien boeren die twaalf jaar geleden startten, is het aantal deelnemers inmiddels gegroeid tot vijfendertig.

Verduurzaming van de landbouwsector is volgens hen alleen realistisch als er voldoende inkomsten zijn om de ambities haalbaar te maken. Melkveehouders die goed scoren op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn kunnen rekenen op een financiële bijdrage. Midden-Delfland trekt hierin samen op met zuivelcoöperatie Friesland Campina. Er zijn verkennende gesprekken met het Hoogheemraadschap van Delfland en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert om te onderzoeken op welk manier ook deze organisaties kunnen gaan bijdragen, bijvoorbeeld met advies.Gerelateerd