PvdA bezorgd over wateroverlast en schade

30-05-2018 Nieuws Redactie

Foto: Buurtpreventie Maassluis

MAASSLUIS - Net als in een groot deel van Nederland, heeft Maassluis dinsdag te maken gehad met een grote hoeveelheid regen in een korte periode. Het gevolg hiervan was in dat in delen van de stad er ondergelopen straten waren, er was waterschade in winkels en in andere panden, maar ook wateroverlast bij bewoners in hun huizen en kelders. PvdA Maassluis maakt zoch daar zorgen over en heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

De PvdA wil weten waar in de stad er ernstige overlast en/of schade is opgetreden door de wateroverlast van 29 mei. Ook wil de partij weten hoe het zit met de riolering in Maassluis. Het is bekend dat de riolering niet berekend is op zoveel water in zo een korte tijd. "We hebben wel gezien dat op plekken waar er nieuwe riolering is aangelegd de overlast een stuk minder was dan op andere plekken in de stad. Is er een verband tussen verouderde riolering en de ontstane wateroverlast te leggen?"

De PvdA is benieuwd hoe het staat met de uitvoering van de geplande investeringen in de rioolvervanging van de afgelopen 3 jaar, zoals gepland in het rioleringsplan. Zeker nu het gisteren tot problemen heeft geleid. De partij denkt dat het belangrijk is om te weten waar overlast is ontstaan door achterstallig onderhoud zoals verstopte rioolputten en verzakkingen in de bestrating of dat de plek van overlast te stenig of te verhard was. 

Er moet wat gebeuren volgens de partij. De PvdA fractie vindt dat de situatie van dinsdag ook kan werken als een extra impuls om meer te investeren in klimaatadaptatie en duurzame initiatieven als meer groene daken en minder vol betegelde tuinen en wil weten of het college het daar mee eens is. "Welke stappen gaat u nemen om hiervoor meer natuurlijke waterberging in de stad te realiseren?" vraagt de partij dan ook.

Ook de Lange Boonestraat stond blank. 
Gerelateerd