Sportverenigingen maken nog geen gebruik van subsidiehulp

26-02-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Maassluise sportverenigingen hebben zich tot nog toe niet bij de gemeente gemeld voor hulp bij het traject van een subsidieaanvraag, dat blijkt uit de uitwerking van de motie ‘Subsidiehulp voor sportverenigingen’ die in november 2018 door de gemeenteraad is aangenomen. De motie zou verenigingen moeten stimuleren een subsidievraag in te dienen.

Het college heeft naar aanleiding van de aangenomen motie een informatieavond voor de sportverenigingen georganiseerd op 11 december over de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. ,,Op deze avond zijn vertegenwoordigers van elf verenigingen en de Maassluise Sport- en Recreatieraad geïnformeerd over de inhoud van deze regeling en de ondersteuning die vanuit de gemeente kan worden geboden bij het opstellen van subsidieaanvragen en het indienen daarvan,” meldt het college.

,,Er zijn nadien enkele vragen beantwoord, maar geen van de verenigingen heeft zich gemeld voor hulp bij het traject van de subsidieaanvragen,” vervolgt het college. ,,Eén vereniging heeft een subsidie, voor een investering voor het aanbrengen van ledverlichting op het sportpark, aangevraagd. Mochten er in de toekomst vragen of verzoeken tot ondersteuning komen, dan zullen wij de verenigingen hierbij helpen.”

 

 

 Gerelateerd