Geen veiligheidsproblemen op basisscholen in Maassluis

04-02-2019 Onderwijs Redactie

MAASSLUIS – Onderwijswethouder Fred Voskamp, heeft tijdens zijn bezoeken aan de basisscholen in Maassluis geen signalen ontvangen over veiligheidsproblemen, dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van Maassluis Belang.

Maassluis Belang maakt zich zorgen over het onderhoud en de veiligheid op basisscholen in Maassluis. Volgens de lokale partij zouden er scholen zijn die niet de financiële middelen hebben om ervoor te zorgen dat de school op alle punten veilig is en stelde hierover schriftelijke vragen aan het college. Het college antwoord dus dat het de problemen niet herkent: ,,De afgelopen periode heeft de wethouder Onderwijs alle basisscholen bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn er diverse onderwerpen besproken waarbij geen signaal naar voren is gebracht dat er (structurele) problemen zijn in het kader van veiligheid.’’

Verantwoordelijkheid

Op de vraag welke rol de gemeente kan spelen om de scholen op korte termijn te helpen de problemen aan te pakken, laat het college weten dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen in de schoolgebouwen bij de schoolbesturen ligt. ,,Het bestuur moet zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen. Zowel binnen het gebouw als op het schoolplein. De gemeente kan desgevraagd adviseren aan de schoolbesturen, maar het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk.’’ Mochten er zich gevaarlijke situaties voordoen, gaat het college ‘uiteraard met het schoolbestuur in overleg’: ,,Tijdens het bezoek aan de scholen kunnen eventuele knelpunten naar voren worden gebracht. Dat is niet gebeurd, waardoor wij er vanuit gaan dat er geen knelpunten zijn waar wij als gemeente een rol zouden kunnen spelen.”

Onderhoudsachterstand

Maassluis Belang wilde van het college weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het aanpakken van de ‘destijds geïnventariseerde onderhoudsachterstand’ op de scholen. Het college meldt de stand van zaken wordt meegenomen in het proces van doordecentralisatie. Met de doordecentralisatie komt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de schoolbesturen te liggen. ,,Dit proces verloopt in goede samenwerking tussen de schoolbesturen. In het kader van de warme overdracht heeft één schoolbestuur werkzaamheden uitgevoerd waarvan de bekostiging nader met elkaar zal worden beschouwd.’’

AVG en harmonisatiewet

Afsluitend vroeg Maassluis Belang naar de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de AVG (privacywet) en de harmonisatiewet. Voormalige peuterspeelzalen moeten volgens De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Het college laat daarop weten dat zij ‘geen signalen hebben ontvangen dat er belemmeringen bestaan bij de invoering van deze wetgeving’.Gerelateerd