Maassluis Belang: basisscholen worstelen met kosten onderhoud

02-01-2019 Onderwijs Redactie

MAASSLUIS – Lokale politieke partij Maassluis belang maakt zich zorgen over het onderhoud en de veiligheid op basisscholen in Maassluis. Er zouden scholen zijn die niet de financiële middelen hebben om ervoor te zorgen dat de school op alle punten veilig is. Maassluis Belang stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Maassluis Belang wil allereerst van het college weten of het de problemen herkent waar de scholen mee worstelen. ,,Zo ja, welke rol kan de gemeente spelen om de scholen op korte termijn te helpen de problemen aan te pakken? Zo nee, bent u bereid om bij de scholen na te gaan of er onveilige situaties zijn en wat daaraan moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig zijn op school?’’

Bovendien wil de lokale partij weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het aanpakken van de destijds geïnventariseerde onderhoudsachterstand op de scholen. ,,Er is ook veel gesproken over achterstallig onderhoud maar er is meer dan de buitenkant van een school, ook de binnenkant moet veilig en goed onderhouden zijn.’’

Verder vraagt Maassluis Belang aan het college hoe de invoering van de AVG (privacywet) en de harmonisatiewet verloopt. Voormalige peuterspeelzalen moeten volgens De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

 Gerelateerd