CDA stapt uit coalitiebesprekingen Zuid-Holland

13-06-2019 Politiek Redactie

De 55 Zuid-Hollandse Statenleden op de dag van installatie

DEN HAAG - Ook het CDA ziet het niet langer zitten in Zuid-Holland een provinciebestuur te vormen met Forum voor Democratie en VVD. De partij trekt zich terug uit de lopende besprekingen. Vorige week trok Christen Unie/SGP zich uit de gesprekken over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten terug. Sindsdien bekeken de drie overgebleven fracties in Provinciale Staten (PS) de mogelijkheden voor het betrekken van andere partijen voor het vormen van een meerderheid en ook de optie van een minderheidscoalitie.

“Wij zijn in deze informatiefase de gesprekken ingegaan om te komen tot een brede meerderheidscoalitie, die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen”, aldus CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra. “Dit is voor ons als CDA van belang, omdat we alleen op deze manier denken voldoende punten uit het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren." Het CDA heeft vier zetels in PS. Bom-Lemstra: "Na het afhaken van verschillende partijen, hebben wij onvoldoende vertrouwen dat resterende combinaties die wellicht getalsmatig net kunnen, tegemoetkomen in het realiseren van deze voor ons belangrijke uitgangspunten.”

Eind maart schoof Forum voor Democratie – na de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland met elf zetels de grootste partij – VVD-prominent Hans Wiegel naar voren als informateur. Wiegel adviseerde een coalitie te vormen met FvD en VVD als centraal blok, aangevuld met minimaal drie andere partijen. Het CDA kwam met hen tot een akkoord op hoofdlijnen en hoopte meer partijen over te halen zich hierbij aan te sluiten. Dat is dus niet gelukt.Gerelateerd