FvM: Wie draait er op voor geleden schade oud en nieuw?

05-01-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Wie draait er op voor de schade dat in de aanloop naar en tijdens oud en nieuw is aangericht? Dat is één van de vragen die lokale partij Forum voor Maassluis (FvM) stelt aan het college van burgemeester en wethouders over de jaarwisseling.

Allereerst wil Forum voor Maassluis weten wat de aanschafkosten zijn geweest voor het vuurwerkdetectiesysteem en of er nog onderhoudskosten aan zijn verbonden. Bovendien vraagt de partij hoeveel overtredingen van het vuurwerkverbod er in totaal zijn geweest, verspreid over de dagen voorafgaand aan oudejaarsdag en of deze meldingen hebben geleid tot aanhouding of boetes voor de overtreders.

Tijdens oud en nieuw is bij het Van Beethovenpark tevergeefs geprobeerd de mobiele camera op te blazen met vuurwerk. Forum voor Maassluis vraagt aan het college of de dader(s) op beeld zichtbaar zijn geweest en of de politie de personen kunnen identificeren. Verder rijst de vraag of de camera is beschadigd. Bovendien wil de partij weten of er waarschuwingen zijn uitgedeeld aan de personen die aanwezig waren bij het vreugdevuur aan de Kievitstraat in Maassluis.

Ten slotte wil de partij weten of er een overzicht is van de totale omvang van het schadebedrag veroorzaakt door de vernielingen en of er ooit schade verhaald is op de vernielers. ,,Steeds meer burgers vragen zich af wie er nu eigenlijk opdraait voor de geleden schade,’’ schrijft Forum voor Maassluis. ,,Omdat er al jaren schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, maar er kennelijk ondanks alle hulpmiddelen, nooit daders betrapt worden. Hoe staat u zelf daar tegenover?’’

 Gerelateerd